หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Individual Development Plan for Organization Success)

รหัสหลักสูตร: 67466

จำนวนคนดู 215 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Individual Development Plan for Organization Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และได้นำแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรบนฐานความสามารถของตำแหน่ง (Competency-Based Learning)

มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฉะนั้นเพื่อบรรลุผลดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถกำหนดเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาตามความสามารถของตำแหน่งงาน (Competency Development Roadmap & IDPs) ได้ ซึ่งเปรียบเสมือน แผนที่การเดินทาง ที่ใช้สำหรับนำทางบุคลากรในองค์กรในพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง พร้อมที่จะสร้างผลงาน (Performance) ให้กับตนเอง และองค์กร


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs) และสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้กับทีมงานในหน่วยงานตนเองได้
 • เพื่อ Workshop สำหรับจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยงานสามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลับไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทีมงานได้เลย

หัวข้ออบรมสัมมนา
ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาคนเชิงกลยุทธ์

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

แนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)

 • เข้าใจถึงแนวคิดสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • ใครเป็นผู้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)
 • กุญแจสำคัญในการจัดทำแผน IDPs ให้ประสบความสำเร็จ
เทคนิคและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)

 • เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 • IDPs Concept
 • ขั้นตอนสำคัญของการจัดทำแผน IDPs

          -การประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน

          -การวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังของตำแหน่งงานและศักยภาพของพนักงานในปัจจุบัน

          -การกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน

          -การกำหนดแผน IDPs ของพนักงานรายบุคคล

          -การพัฒนาทีมงานตามแผน IDPs

          -การติดตามและประเมินผลตามแผน IDPs

Workshop: จัดทำแผน IDPs ของทีมงาน พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการกำหนดและประยุกต์ใช้แผน IDPs

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการกำหนดและประยุกต์ใช้แผน IDPs
 • วิทยากรจะอธิบายตัวอย่างการใช้

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและประยุกต์ใช้แผน IDPs

 • สรุป ถาม-ตอบ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Individual Development Plan for Organization Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: IDPs, พัฒนาบุคลากร, ผู้บริหารยุคใหม่, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ศักยภาพบุคลากร, Gap

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด