registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

"การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดน" ณ จังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนคนดู 160 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) โดยมุ่งเน้นความรู้ในด้าน Digital Economy เพื่อใช้เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงก่อให้เกิดความความรู้ด้านดิจิทัลและเฉพาะกลุ่มตามความต้องการของผู้ประกอบการในมิติต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลสำหรับ SME เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น E-book Information Clip และ Easy Pocketbook เป็นต้น

3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. จัดทำคลังความรู้ และกรณีศึกษาที่สามารถเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME โดยผ่าน Ebook, Information clip และ easy pocketbook

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรมอบรม/workshop เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME 

และผู้ที่สนใจ ใน 5 ภูมิภาค

3. เผยแพร่คลังข้อมูลสำหรับ SME และกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ จัดทำ Facebook Live 5 ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน (รายละเอียดการจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค 

จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ www.smeknowledgecenter.com และ SME Connext)

Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
การทำกำไรในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี อย่างมีระบบโดยใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบผลิตภัณฑ์, สัมมนาดีดี, สัมมนาฟรี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, มหาวิทยาลัยพะเยา
Rich MBA Basic
500บาท
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ ความสำเร็จด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน หากคุณก้าวแรกผิด 10 ปี 20 ปี เหนื่อยฟรี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน คุณโชคดีที่จะได้เริ่มต้นในสัมมนานี้
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
คอร์สเรียน(ครึ่งวัน) ขายง่าย ขายไว สร้างร้านค้าออนไลน์ในวันเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นคอร์สเรียนพื้นฐาน เป็นการอบรมพร้อม Workshop แบบทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จากตะกร้าออนไลน์
เพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าด้วยการออกแบบและบริหารเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า
5,900บาท
โปรแกรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ชื่อว่าแผนที่เส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey Map) และเทคนิคขั้นตอนในการสร้างแผนที่การเดินทางประสบกา
รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่ - ตลาดจีนและกัมพูชา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
"รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่ - ตลาดจีนและกัมพูชา" โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำการลงทุนกับเครือข่ายต่างประเทศ
เปิดโลกธุรกิจ...ด้วยการส่งออก (Knowledge for Import & Export)
3,400บาท
"เปิดโลกธุรกิจ.....ด้วยการส่งออก เป็นการเตรียมตัวคุณสู่ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5