registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การใช้งานโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิต

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การใช้งานโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิต
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ERP สำหรับระบบการผลิตในสถานประกอบการ 

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิตไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของ SMEs

หมายเหตุ ที่สถานที่จัดงานมี wifi ให้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.การใช้งานโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิต

2.วิธีการจัดเตรียมการใช้ระบบ

3.ภาพรวมการประยุกต์ใช้ระบบสำหรับการใช้ธุระกิจการเชื่อมต่อกับระบบติดตามงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานโปรแกรม ERP, SME รองรับระบบผลิต
การวางแผนเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ (Competency Based Training Roadmap)
3900 บาท(ราคาไมบาท
การวางเส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap) คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและองค์กร” ให้เติบโตต่อเนื่องควบคู่ประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้
Smart​ Transportation​ For​ SMEs
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมเชิงปฎิบัติการฟรี หัวข้อ ​"Smart​ Transportation​ For​ SMEs" โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการวางแผนการขนส่งสินค้า
อบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ตลาดการค้าสากลสู่ตลาดอาเซียน+6
1200บาท
เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ที่มุ่งมั่นต้องการความสำเร็จและเติบโตในตลาดการค้าระหว่างประเทศ เนื้อหาในหลักสูตรนี้ จึงเป็นรายละเอียด,กลยุทธ์และเทคนิคที่พร้อมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาตนได้อย่างถูกต้องและนำไปประยุกต
การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ
9000บาท
เจ้าของกิจการที่มีภาระหนี้ส่วนตัว หรือ ภาระหนี้ของกิจการโดยเฉพาะระดับ SME&L ผู้ที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ ต้องการหาคำตอบสำหรับวิธีแก้ไขปัญหา ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ให้คำปรึกษาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
คอร์สเรียน(ครึ่งวัน) ขายง่าย ขายไว สร้างร้านค้าออนไลน์ในวันเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นคอร์สเรียนพื้นฐาน เป็นการอบรมพร้อม Workshop แบบทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จากตะกร้าออนไลน์
incoterms ® 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
3900 บาท(ราคาไมบาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2
การทำธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
5500บาท
เรียนรู้ในด้านการทำธุรกิจคาร์แคร์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ 2 วันเต็ม เพื่อจะเข้าใจในธุรกิจก่อนตัดสินใจทำ