การใช้งานโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิต

จำนวนคนดู 300 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การใช้งานโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิต
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ERP สำหรับระบบการผลิตในสถานประกอบการ 

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิตไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของ SMEs

หมายเหตุ ที่สถานที่จัดงานมี wifi ให้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.การใช้งานโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SME รองรับระบบผลิต

2.วิธีการจัดเตรียมการใช้ระบบ

3.ภาพรวมการประยุกต์ใช้ระบบสำหรับการใช้ธุระกิจการเชื่อมต่อกับระบบติดตามงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานโปรแกรม ERP, SME รองรับระบบผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด