ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)

รหัสหลักสูตร: 65053

จำนวนคนดู 266 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 12 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 146 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับองค์การ

ความเจริญขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

หัวหน้างานทุกระดับ มีความรับผิดชอบในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ เข้าสู่หน่วยงาน และบรรจุให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ และจำเป็นต้องบำรุงรักษา เพื่อสงวนคนดีขององค์การไว้ให้นาน คงศักยภาพการทำงานให้ดีและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและเป็นผลดีต่อตัวบุคลากรนั้น ๆ เองด้วย

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

 1. บทบาทและคุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) ที่ดี

      ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” สอนคนให้ทำงานเป็น...มีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

      ลักษณะที่ดีและควรหลีกเลี่ยงของการเป็นผู้สอน (Coach) อย่างมืออาชีพ

      ข้อควรทำและข้อห้ามสำหรับโค้ช

 2. เทคนิคและขั้นตอนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

      ทำความเข้าใจคนเรียนเพื่อที่จะทำการสอนและแนะนำได้อย่างถูกต้องตรงจุด

      วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน : KAS

      เทคนิคการทำให้คนอยากเรียน ... เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ทั้งกายและใจ

      เทคนิคการสอน ... ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

      การโค้ชแบบตัวต่อตัว การโค้ชแบบเป็นกลุ่ม

 3. บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยง”

      ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง

      บทบาทหน้าที่ ... ภาคปฏิบัติ

 4. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

      กลวิธีสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ของพี่เลี้ยงสู่พนักงาน

      บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็น “พี่เลี้ยง”

      ติดอาวุธความพร้อมให้พี่เลี้ยง ... 3 พร้อม

      เทคนิคจิตวิทยาสำหรับ “พี่เลี้ยง”

      หลักสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง

      ข้อพึงปฏิบัติของพี่เลี้ยง : Do and Don’t ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอน / พัฒนาพนักงาน

      วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริม / พัฒนาพนักงาน

      สร้างความเข้าใจและกำลังใจในการสอนงาน / แนะนำ สำหรับพี่เลี้ยง

      การประเมินผลภารกิจพี่เลี้ยง

      แผนการติดตามภารกิจพี่เลี้ยง

วิธีการอบรม บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) , Workshopวิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: mentoring, พี่เลี้ยง, การโค้ช, coaching

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด