การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รหัสหลักสูตร: 65251

จำนวนคนดู 292 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? 

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ  การวางแผน  ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน    (Failing to Plan is planning to Fail…)


วัตถุประสงค์

  รู้จักวางแผนเวลาในการทำงานของตน  สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จสูงยิ่ง ๆ  ขึ้นในเวลาที่กำหนด

  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการจัดการใช้เวลาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

  รู้จักวางแผนเวลาจัดลำดับงาน ของตน และทีมงาน สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จสูงยิ่ง ๆ  ขึ้นในเวลาที่กำหนดหัวข้ออบรมสัมมนา

1  การวางแผนงานและการบริหารเวลา กับความสำเร็จในการทำงาน

2  คิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อค้นหาวิธีที่ดีกว่า

3  ประสิทธิผลของงาน ที่ขาดการวางแผนและบริหารเวลาที่ดี

4  เทคนิคการวางแผนงาน 

5  ตรวจสอบลักษณะนิสัยของตนเอง เกี่ยวกับการใช้เวลา พร้อมแนวทางในการปรับปรุง

6  ปัญหาในการบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

7  วิธีวางแผนงาน และ จัดการ บริหารเวลา

             การจัดลำดับความสำคัญของงาน

                       งานนำ  (Active tasks) & งานตาม (Reactive tasks)

                       ความสำคัญ (Importance)  &  ความเร่งด่วน (Urgency)

             การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น

             การจัดแบ่งเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น

8 ฝึกปฏิบัติการวางแผนเวลาเพื่อทำงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

9 การวางแผนการทำงาน เมื่อทำเป็นทีม ให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด


วิทยากร

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารเวลา, วางแผน, time, management, อบรมการบริหารเวลา, อบรมการวางแผน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด