เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย)

รหัสหลักสูตร: 65440

จำนวนคนดู 816 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด   คือ    ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ     

พนักงานขาย คือ  บุคคลสำคัญ   ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ   นำความสำเร็จมาสู่ท่าน    

เตรียมพร้อม   และพัฒนา   เพิ่มกลยุทธ์   สร้างทักษะให้แกร่ง  ปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  นำคู่แข่ง    พัฒนาความรู้ และทักษะในงานขาย  เชิงปฏิบัติการดังนี้หัวข้ออบรมสัมมนา

 คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพรอบด้าน 360 องศา .... “Quick KASH improvement for Extra CASH”

 บุคลิกภาพที่ดีของพนักงานขาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร

 เทคนิคการเข้าทาบทามลูกค้าอย่างประทับใจ นำสู่การเปิดการขายที่ได้ผล

 การสื่อสารจูงใจเพื่อขายได้สำเร็จ STOP TELLING ........ START SELLING

 กลยุทธ์การขาย เชิงรุก และ เชิงรับ

 วิเคราะห์กระบวนการขายโดยละเอียด (Selling Process)

        เทคนิคการขายประโยชนลักษณ์ Benefeature Selling

        เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง

        การสังเกตสัญญาณการซื้อ และเทคนิคปิดการขายที่ได้ผล

 การขายเชิงแนะนำ : “ขายอย่างไรให้ได้มากกว่า 1 รายการ”

        การเก็บและพัฒนาข้อมูลลูกค้า เพื่อ.... สร้างลูกค้าประจำ และ สร้างโอกาสในการขายเพิ่ม

 หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ “รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม”

 วิธีปฏิบัติกับลูกค้า เอาใจยากแบบต่าง ๆ

 แบบประเมินความเป็นมืออาชีพของนักขาย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: selling, การขาย, มืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด