การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน

รหัสหลักสูตร: 65497

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม
2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้ 


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

      ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับการวางแผนงาน

      เทคนิคการตั้งเป้าหมาย

      หลักการและแนวคิดการวางแผนงาน

      ความสำคัญของการวางแผนงาน

      กระบวนการและวิธีการวางแผน

      การนำแผนไปปฏิบัติ

      การติดตามและประเมินผลของแผนงาน

      การวางแผนกับการบริหารความเสี่ยง

      การวางแผนกับการตัดสินใจ

      อุปสรรคในการวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: goal setting, planning, ตั้งเป้าหมาย, วางแผนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด