สุดยอดมืออาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service Professionals) หลักสูตร 1 วัน

รหัสหลักสูตร: 65596

จำนวนคนดู 4418 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุดยอดมืออาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service Professionals) หลักสูตร 1 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ท่านเคยประสบปัญหากับพนักงานบริการอาหารแบบนี้หรือไม่?

•พนักงานบริการอาหารที่ทำงานอยู่ขาดความรู้และความชำนาญในงานบริการ

•ไม่มีความเป็นมืออาชีพ ลูกค้าที่พบเห็น ทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กร

•สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ เนื่องจากความไม่รู้ และขาดประสบการณ์

หลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสอนเทคนิคการบริการของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงถ่ายทอดมุมมองของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงปรับบุคลิกภาพและมุมมองที่ดี ต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าอบรมในระดับปฎิบัติการ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรย่อแบบเข้มข้น 1 วัน (จากปกติจัดสอน 2 วัน เต็ม) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานบริการอาหารได้เรียนรู้ทั้งหลักการ และยังมุ่งเน้นการลงมือปฎิบัติจริง เพื่อให้ได้เห็นภาพและเพิ่มประสบการณ์ในสถานการณ์จำลองอีกด้วย ซึ่งลักษณะการสอนถูกปรับมาพิเศษแล้วสำหรับผู้เข้าฟังระดับปฎิบัติการ โดยเน้นสอนให้ทำงานจริง ไม่มีการยืนสอนหน้าห้องสัมมนาแบบเชิงวิชาการ จึงทำให้อาจารย์สามารถช่วยแนะนำและสังเกตข้อผิดพลาดในการทำงาน และชี้แนะได้ถูกต้องและรวดเร็ว


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 เวลา 9.00 – 16.00น

•บทบาทและหน้าที่ของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Role and responsibilities of waiter and waitress)

•ระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและต่อลูกค้า (Discipline of waiters and waitresses)

•ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Introduction to Food and Beverage business)

•ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Knowledge of F&B equipment)

•การทำความสะอาดและการเตรียมการบริการ (Restaurant preparation)

•สุขอนามัยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มและอนามัยส่วนบุคคล (Food and personal hygiene)

•การจัดโต๊ะอาหาร (How to set-up dining table)

•ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม (Menu and beverage knowledge)

•การต้อนรับและการรับคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม (Greeting and food and beverage order taking)

•การให้การแนะนำในการสั่งอาหารและเทคนิคการขาย (Food and beverage recommendation and selling techniques)

•การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม (How to serve food and beverage)

•การดูและและเอาใจใส่ลูกค้า (How to take care of guests)

•การเก็บโต๊ะ ถอนจาน (Clearing dining table)

•การเก็บเงิน (Billing process)


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดมืออาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service Professionals) หลักสูตร 1 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบริการ, อบรมบริกร, อบรมบริการอาหาร, อบรมบริการเครื่องดื่ม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด