เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การพัฒนาศักยภาพ “ฅนขายตน” “I am on sale” หลักสูตรที่ 1 “ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ”

รหัสหลักสูตร: 66642

จำนวนคนดู 49 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาศักยภาพ  “ฅนขายตน”  “I am on sale”  หลักสูตรที่ 1 “ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ”
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเราที่ทำอะไรไม่ได้ ทำไม่สำเร็จ ทำไม่บรรลุผล สาเหตุนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่เก่ง แต่เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมา “ทุกวันนี้คนเราใช้ศักยภาพในตัวเราแค่ 10%  ของศักยภาพที่เรามีทั้งหมดในตัว” บางครั้งหากเรารู้สึกแย่ ท้อถอย ไร้ซึ่งมูลค่าในตัวเอง หรือคิดว่าเราทำอะไร ก็ไม่ดี ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เพราะเราไม่ดีหรือไม่เก่งแต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะดึงศักยภาพอีก 90% ที่มีอยู่ในตัวมาใช้อย่างไร และที่สำคัญไม่มีใครมาสอนเราได้ด้วยว่าเราจะดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไร เพราะคนที่รู้จักตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือตัวเราเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการที่เราต้องฝึกตัวเองเป็น ต้องรู้วิธีจัดวิธีการนำศักยภาพอีก 90% ของเราออกมาใช้ให้ได้ และเมื่อนั้นการบรรลุเป้าหมายของเราก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกิน
     หลายคนมีเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จที่ชัดเจน แต่แท้ที่จริงแล้ว เขาเหล่านั้นไม่รู้และไม่เข้าใจว่า ความสำเร็จคืออะไร?  มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้นเรียงตามลำดับ ดังนี้
           -    ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) คือความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
           -    ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความต้องการที่จะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย
           -    ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging Needs) มนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่
           -    ขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self-Esteem Needs) เป็นความต้องการในลำดับต่อมา ซึ่งความต้องการในชั้นนี้ถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง
           -    ขึ้นที่ 5 ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self-Actualization Needs)  เป็นความต้องการชั้นสูงของมนุษย์ ซึ่งน้อยคนที่จะประสบได้ถึงขั้นนี้ความต้องการต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีการเกิดขึ้นเป็น   ลำดับขั้น และจะไม่สามารถการข้ามขั้นได้
     ถ้าขั้นที่ 1 ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในลำดับขั้นที่ 2-5 ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ การตอบสนองที่ได้รับในแต่ละขั้นไม่จำเป็นต้องได้รับทั้ง 100% แต่ต้องได้รับบ้างเพื่อจะได้เป็นบันไดนำไปสู่การพัฒนาความต้องการในระดับที่สูงขึ้นในลำดับขั้นต่อไป
     "แล้วคุณละอยู่ในขั้นไหน? "
     ถ้าเรามองไปลึกๆ จนเห็นถึงความสำเร็จขั้นสูงสุดของมนุษย์แบบแท้จริงแล้ว  คำตอบก็คือ ความสุขจากการเป็นตัวของตนเองนั่นเอง พรวิเศษ 2 ประการ
     "พรสวรรค์" เป็นเรื่องที่ไม่สามารถไขว่คว้าได้ เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด
     "พรแสวง" ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ด้วยความขยัน ใฝ่รู้ รู้จริง เก่งจริง ในเรื่องนั้นๆ
     ด้วยความที่มนุษย์ทุกคนมีข้อดีในตัวเองแตกต่างกัน แต่ไม่รู้วิธีที่จะดึงสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทุกท่านที่ต้องการความสำเร็จแบบเอกสิทธิ์ มีความสุขกับการดำเนินชีวิต และเพิ่มแรงขับเคลื่อน สู่เป้าหมายความสำเร็จสูงสุดอย่างยั่งยืน โดยผู้ออกแบบหลักสูตรนี้ได้มีการแบ่ง ระดับความสามารถ และวิธีการค้นหาตนเอง ในรูปแบบต่างๆ รวมจนถึง การบอกวิธีการสร้างความสำเร็จ ที่ใช่คุณในแบบที่เป็นคุณ เพราะเราเชื่อว่า หากคุณค้นหาสิ่งที่ชอบและใช่ที่สุดแล้ว พลังความสามารถที่ถูกเก็บไว้ในตัวคุณ ก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะที่ดีที่สุดนั่นเอง  ซึ่งสามารถแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นทั้งหมด 4 ขั้นตามลำดับดังนี้
หลักสูตรที่ 1 “ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ”
     หลักสูตรนี้จะพาผู้เข้าอบรมไปทำความรู้จักกับชีวิตมากกว่าที่คุณรู้จัก ในหลายๆ แง่มุม และจะช่วยทำให้เรามองชีวิตให้เห็นถึงความจริงมากขึ้น เพิ่มพลังให้ชีวิต และช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  ฝึกการบริหารจิต และพิชิตทุกอารมณ์ด้วยแนวคิดความหมายและความสำคัญของ "EQ" (Emotional Quotient) หรือ "ความฉลาดทางอารมณ์" โดยเนื้อหาของ   
     หลักสูตรนี้เข้าใจง่าย คุณสามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้ได้จริง เสมือนเป็นคู่มือจุดประกายเชื้อเพลิงทางความคิด ที่จะพาคุณให้ก้าวไปสู่ประตูของความสำเร็จและความสุข
ที่แท้จริง พร้อมทั้ง "ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ"

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการฝึกอบรม
   1.  ปลุกพลังไฟเติมใจทัศนคติ
   2.  การเดินทางของจิตวิญญาณภายใน
   3.  กำจัดภาวะกดดันด้วยการบริหารอารมณ์
   4.  เทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคอย่างมืออาชีพ
   5.  การตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ
   6.  แก้ (เผา) ปัญหาด้วย (ไฟ) ปัญญา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
   1.  ผู้เข้าอบรมทั่วไป
   2.  นักศึกษา
   3.  บริษัทเอกชน
   4.  หน่วยงานรัฐบาล
   5.  รัฐวิสาหกิจ
   6.  พนักงานขาย
   7.  พนักงานบริการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาศักยภาพ “ฅนขายตน” “I am on sale” หลักสูตรที่ 1 “ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาศักยภาพ “ฅนขายตน”, I am on sale, ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ, หลักสูตรที่ 1 “ปลุกใจสร้างไฟในตัวคุณ”

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด