เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการเขียนอีเมล์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ( Effective Business Email Writing )

รหัสหลักสูตร: 65811

จำนวนคนดู 830 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ( Effective Business Email Writing )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษในส่วนของ การเขียนเอกสาร, จดหมายและอีเมล์ธุรกิจที่ดีของบุคคลากรนั้น ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กร แต่ยังนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้หลักสูตร Effective Business Email Writing จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุสู่การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด

          อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าบุคคลากรที่ทำงานในวงการธุรกิจส่วนมากก็พอจะมีพื้นฐานการเขียนเป็นภาษาอังกฤษกันมาบ้างแล้ว เพราะต่างก็ได้เรียนมาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษที่เรียนมานั้นยังกระจัดกระจายและไม่ได้ถูกจัดเก็บในความคิดอย่างเป็นระบบจึงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเชิงธุรกิจได้คล่องแคล่วเท่าที่ควร แต่หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เคยเรียนมา ผ่านทางเครื่องมือในการจัดระบบความคิดและเมื่อองค์ความรู้เดิมถูกจัดระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเอาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในระบบความคิดดังกล่าว

          และเมื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆ จากโครงสร้างทั้งแบบพื้นฐานและแบบซับซ้อน ก็ถึงเวลาที่จะนำเอาโครงสร้างประโยคเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของ Business writing ไม่ว่าจะเป็นจดหมายธุกิจ, อีเมล์ธุรกิจ, ตลอดจนเอกสารภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเอาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่เรียนไปในช่วงแรกมาประยุกต์ใช้อย่างเกิดผลแล้ว ในขั้นตอนนี้จะยังมีการเพิ่มเติมอีกหลายทักษะที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้กับผู้เข้าอบรมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างตรงประเด็น รวมทั้งทักษะการเลือกใช้ รูปแบบ สำนวนและคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการเขียนเอกสารเป็นภาษาอังกฤษต่างๆในการทำงานจริงๆ ของตนได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในที่สุด


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไม่รู้จบ ผ่านทางเครื่องมือการจัดระบบความคิด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ขั้นตอนของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยสามารถวางแผน, ลงมือเขียน รวมทั้งตรวจตราความสมบูรณ์ของงานเขียนได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ รูปแบบ สำนวนและคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับโอกาสต่างๆในการเขียนจดหมายธุรกิจ, อีเมล์, memo รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจอื่นๆได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียน เชิงธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจ,ความน่าเชื่อถือ, ความกระทัดรัดในการสื่อสารอย่างตรงประเด็น
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการเขียนเอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

 1. ทำความรู้จักกับเทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (The Cross Technique)
 2. เรียนรู้หลักในการสื่อสารความคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยการเขียน
 3. วิเคราะห์ Chart ในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ต่างๆในการเขียนเชิงธุรกิจ (สูตร 7 Do, 7 Don’t)
 5. เข้าถึงสูตรสำเร็จเบื้องต้นในการเขียนเชิงธุรกิจทุกชนิด (สูตร 2I-2C )
 6. ลงมือเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร
 7. ตรวจตราความสมบูรณ์ของงานเขียนให้ออกมา ถูกต้อง, กระชับ, ตรงประเด็น (สูตร Accuracy, Brief, Clear)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเขียนอีเมล์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ( Effective Business Email Writing )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเขียนอีเมล์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ, Effective Business Email Writing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด