กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหลักสูตร: 66448

จำนวนคนดู 455 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเจริญเติบโตของทุกองค์กร มีนโยบายและการดำเนินงานชัดเจนคือ “พัฒนาช่องทางการค้าสู่ระหว่างประเทศ” เนื่องจากสิทธิประโยชน์และข้อได้เปรียบเทียบการค้าของประเทศไทย เอื้อต่อการส่งออก-นำเข้า และการลงทุนระหว่างประเทศ. อย่างไรก็ตามทุกความสำเร็จของแต่ละองค์กรจะต้องเกิดจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางการขายตลอดจนเทคนิคการเจรจการค้าระหว่างประเทศ ที่มีละเอียดและต้องตระหนักใคร่รู้ที่ซับซ้อนมากกว่าการขายภายในประเทศ
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้องค์กร ประสบความสำเร็จจากการส่งออก-นำเข้า และลงทุน ด้วยมุมมองและประสบการณ์จริงของวิทยากร “คุณวรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์” ที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ ทำให้เข้าใจภาพรวมของกลยุทธ์และเจรจาให้ประสบความสำเร็จ.. เพื่อเป้าหมายให้องค์กรในไทยสามารถเติบโตได้ในการค้าระหว่างประเทศ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
เวลา 09.00 – 10.30    บรรยายเรื่อง Intertrade ภารกิจฝ่ายขาย เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
                                  การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมองค์กรของคู่ค้าในต่างประเทศ
                                  การจำแนกแผนการตลาด และการขายก่อนนำเสนอเจรจาการขาย
                                  การประสานงานองค์กรต่างประเทศ และวางแผนการนำเสนอ
เวลา 10.30 – 10.45    พัก 15 นาที
เวลา 10.45 – 12.00    บรรยายเรื่อง เรื่องพื้นฐานทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ฝ่ายขายต้องรู้
                                  การตรวจสอบเรื่องของภาษี และต้นทุนสินค้าที่ขายในต่างประเทศ
                                  เอกสารมาตรฐานจำเป็นในการอนุญาติจัดซื้อและนำเข้าในต่างประเทศ
                                  องค์ประกอบของการนำเข้าส่งออก อย่างมืออาชีพ
เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30    บรรยายเรื่อง มุมมองและความต้องการของฝ่ายจัดซื้อ-การตลาดคู่เจรจา
                                  การนำเสนอด้วย Elevator อย่างมืออาชีพ
                                  กลยุทธ์แผนการตลาดและการขาย ด้วยตัวชี้วัด KPI และ ROI
                                  การวางแผนทีมงานฝ่ายขาย และเรื่องของ Incentive
เวลา 14.30 – 14.45    พัก 15 นาที
เวลา 14.45 – 16.00    บรรยายเรื่อง การสร้างอไจล์และพยากรณ์ด้วย “วิทยาศาสตร์ข้อมูลการค้า”
                                  การประเมินงานขายและแนวโน้มตลาดด้วย Predictive Model
                                  การเลือกใช้เครื่องมือดิจิตอลสนับสนุนงานขายในต่างประเทศ
                                  เฝ้าติดตามและประเมินผลงานด้วย OKR จากข้อมูล Customer Analytics

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) #เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้