การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร

รหัสหลักสูตร: 66598

จำนวนคนดู 716 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การทำงานในปัจจุบันหลายองค์กรต้องการให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง พร้อมทั้งต้องการให้มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร จนทำให้เกิดเป็นความทุ่มเทต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มีความท้าทายมากสำหรับองค์กร ที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงานกลุ่มนี้ให้เป็นพนักงานดาวเด่น (Talent Management) เพราะหากองค์กรไม่สามารถรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ได้ อาจส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจองค์กรในอนาคต
     หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะ (Skills) ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านทัศนคติ (Attitude) ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดการพัฒนาศักยภาพ (Potential) ในตนเอง ทำให้สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีและพร้อมที่จะก้าวสู่หน้าที่ที่รับผิดชอบที่สูงขึ้น เพื่อให้องค์กรการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจกระบวนการที่จะนำพาไปสู่การเป็นพนักงานดาวเด่น
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานจากเชิงรับกลายเป็นเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ผลกระทบและหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -    การบรรยาย  40%
   -    กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   -    กรณีศึกษา 10%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา

   •    เป้าหมายของการพัฒนาดาวเด่นขององค์กร
   •    ผู้ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาวเด่นขององค์กร
   •    การพัฒนาทักษะการคิดและการนำมาปรับใช้
            -    เรียนรู้ความแตกต่างทักษะการคิดแต่ละประเภท
            -    เทคนิคการปรับใช้กับสถานการณ์จริง
   •    การพัฒนาทักษะการทำงานแบบเชิงรุก
            -    เทคนิคการตั้งเป้าหมายในการทำงาน
            -    เทคนิคการวางแผนในการทำงาน
            -    เทคนิคการตัดสินใจในการทำงาน
   •    การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
            -    เทคนิคการเพิ่มมูลค่าในการสื่อสาร
            -    กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   •    การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
            -    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
            -    เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
   •    สร้างความตระหนักการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู้ดาวเด่นขององค์กร
   •    ถาม-ตอบ
Workshop 1 : ข้อดี-ข้อเสีย ของทักษะการคิดแต่ละประเภท
Workshop 2 : วิเคราะห์เป้าหมายเพื่อการวางแผนงาน
Workshop 3 : ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสาร
Workshop 4 : ค้นหาประโยชน์ในงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-    ผู้ต้องการพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร, การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร, การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ดาวเด่นขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด