หลักสูตร IATF 16949:2016 Requirement

รหัสหลักสูตร: 66691

จำนวนคนดู 951 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร IATF 16949:2016 Requirement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
    การประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องควรที่จะด้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ในเนื้อหาของข้อกำหนดอย่างละเอียดครบถ้วนและสามารถนำเอาข้อกำหนดที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการที่มาตรฐานระบุเอาไว้
วัตถุประสงค์  ( Objective )
   1.  เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน IATF 16949:2016
   2.  สามารถดำเนินการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติในเนื้องานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  หลักการพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ IATF 16949:2016
   2.  องค์ประกอบของข้อกำหนด IATF 16949:2016
   3.  การนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
   4.  ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดทำระบบและข้อควรระวัง
   5.  การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
     องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาดให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้วหรือระหว่างการจัดทำระบบ IATF 16949:2016 ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา
           -    ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016 และผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (supplier 2nd party auditor)
           -    บุคคลกรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กรรวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด
           -    ผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบ IATF 16949:2016 ไปปฎิบัติใช้ ซึ่งรวมทั้ง:
           -    ประธานบริษัท • กรรมการผู้จัดการ • เจ้าของกิจการ • นักอุตสาหกรรม • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ • ผู้จัดการโรงงาน • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ • วิศวกรระบบ • โปรแกรมเมอร์ • วิศวกรโรงงาน • วิศวกรออกแบบ • วิศวกรฝ่ายผลิต • วิศวกรคุณภาพ • วิศวกรฝ่ายทดสอบ • หัวหน้าแผนก • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ • ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย • และผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร IATF 16949:2016 Requirement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร IATF 16949:2016 Requirement, IATF 16949:2016 Requirement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด