โครงการ ให้คำปรึกษา จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GHPs Codex สำหรับ โรงงานอาหาร

รหัสหลักสูตร: 66696

จำนวนคนดู 687 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
โครงการ ให้คำปรึกษา จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GHPs Codex สำหรับ โรงงานอาหาร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ระบบ GHPs    Codex  เป็นพื้นฐานสำหรับการควบคุม และดูแลสุขลักษณะของการผลิตอาหาร หรือเกี่ยวข้องกับการดูแลอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม และอันตรายสู่ผลิตภัณฑ์ GHPs (Good Hygiene  Practices) คือ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX และการนำหลักการของการวิเคราะห์อันตราย  ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในทุกขั้นตอนที่สาคัญ ในกระบวนการผลิต และแปรรูปอาหารรวมถึงการดูแลรักษาอาหาร  อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือในความปลอดภัยและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ลดของเสีย  ลดข้อร้องเรียน
   2.    เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ทำให้เป็นที่เชื่อถือของคู่ค้าและผู้บริโภค
   3.    เพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน  ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานในเชิงเทคนิค เช่น การคำนวณต้นทุนของแผนก การตัดสินเครื่องมือวัดหลังสอบเทียบ เป็นต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

รายละเอียดกิจกรรม

   1. ตรวจสอบ และเตรียมข้อมูล โครงสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ และแผนผังต่างๆ
            - ที่ปรึกษาตรวจสอบสถานที่ โครงสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ และแผนผังต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำ
    2. ฝึกอบรมข้อกำหนด ทุกระบบที่โรงงานจัดทำ ให้กับพนักงานใหม่ และฝึกอบรมประจำปี ให้กับทีมงานระบบ
    3. จัดทำเอกสาร ทังหมด ให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด GHPs /HACCP
   4. ดำเนินการตรวจติดตามภายใน
   5. ซ้อมเรียกคืน และสอบย้อนกลับ
   6. พรี ออดิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการรับรอง

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร โครงการ ให้คำปรึกษา จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GHPs Codex สำหรับ โรงงานอาหาร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: โครงการ ให้คำปรึกษา จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GHPs, ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GHPs Codex สำหรับ โรงงานอาหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

กลยุทธ์งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง