การวางแผนการผลิตขั้นสูง และการอนุมัติผลิตภัณฑ์ Advance Product Quality Planning (APQP) และการอนุมัติกระบวนการผลิต ( Production Part Approved Process )

รหัสหลักสูตร: 66706

จำนวนคนดู 837 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวางแผนการผลิตขั้นสูง และการอนุมัติผลิตภัณฑ์ Advance Product Quality Planning (APQP) และการอนุมัติกระบวนการผลิต ( Production Part Approved Process )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การบริหารการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางองค์กรต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ, ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และการส่งมอบตรงเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และจัดทำแผนควบคุม ซึ่งเป็นคู่มือที่ผู้ผลิตยานยนต์ได้กำหนดเป็นหลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตต่อเนื่อง (Mass Production) ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และแผนควบคุม จึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรของท่านสามารถนำมาใช้ในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP) คือข้อกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต เพื่อใช้กับ Suppliers ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนที่จะทำการผลิตจริง (Mass Production) กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิต (PPAP) มีเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกค้าและข้อกำหนดเฉพาะต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าให้ได้ตรงข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอตามอัตราการผลิตที่ได้กำหนดไว้


วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนของการทำ APQP
   2.  เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการนำ APQP และ Control Plan ไปประยุกต์ใช้กับงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล
   3.  เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต เพื่อใช้กับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนที่จะทำการผลิต Mass Production
   4.  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่ลูกค้าร้องขอเพื่อนำไปสู่การอนุมัติหรือการรับรองชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนการออกแบบใหม่ ชิ้นส่วนที่เพิ่งเริ่มผลิตเป็นครั้งแรก ชิ้นส่วนที่มีการย้ายฐานการผลิต หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของชิ้นส่วนนั้นๆ ตลอดจนส่งผลต่อคุณภาพของผู้ที่นำไปประกอบต่อ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
   1.  แนวคิดของการทำ APQP
   2.  โครงสร้าง และขั้นตอนในการทำ APQP
   3.  Control Plan Diagram
   4.  การนำ APQP ไปประยุกต์ใช้กับงาน
   5.  วัตถุประสงค์ของ PPAP
   6.  เมื่อไรต้องใช้ PPAP
   7.  PPAP Process Flow Chart
   8.  ข้อกำหนดของ PPAP
   9.  การแจ้งต่อลูกค้าเพื่อร้องขอการอนุมัติ PPAP
   10.  ระดับหลักฐานที่ต้องส่งมอบ PPAP
   11.  สถานะการอนุมัติผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษาบันทึก PPAP

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   -    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด และผู้ที่ทำระบบ IATF 16949
   -    ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะทำงานที่ต้องการนำมาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพด้านยานยนต์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนการผลิตขั้นสูง และการอนุมัติผลิตภัณฑ์ Advance Product Quality Planning (APQP) และการอนุมัติกระบวนการผลิต ( Production Part Approved Process )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนการผลิตขั้นสูง และการอนุมัติผลิตภัณฑ์, Advance Product Quality Planning (APQP), การอนุมัติกระบวนการผลิต, Production Part Approved Process

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด