หลักสูตร จิตวิทยาการใช้แรงจูงใจเพื่อปิดการขายแบบที่ปรึกษา

รหัสหลักสูตร: 67018

จำนวนคนดู 776 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักการและเหตุผล

     ความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันตลอดจนการแข่งขันในโลกธุรกิจ ทำให้รูปแบบการทำงานของแต่ละคนต้องเปลี่ยน ไปโดยจะมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น เช่น การทำงานเชิงรุก (Proactive)ยิ่งในยุคโรคระบาด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน การก้าวทัน รวมถึงการปรับตัวขององค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่บ้าน( Work from home ) นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองให้มากขึ้นแล้ว รูปแบบการทำงานก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

     การขายแบบ “จิตวิทยาเพื่อการใช้แรงจูงใจปิดการขาย” นั้นเป็นลักษณะการขายของคนที่ชอบคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการฟังลูกค้าพูด บอก ในสิ่งที่ต้องการ รวมถึงสามารถคาดการณ์ปัญหา หรืออุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นของลูกค้า โดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นจริงเสียก่อน การขายแบบจิตวิทยาเน้นความมุ่งมั่นในเป้าหมายเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานขาย รวมไปถึงการยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ย่อท้ออุปสรรค ของการขายยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจากลูกค้ามีช่องทางการซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น การแข่งด้านการตลาดสูง

     ดังนั้น หลักสูตร “จิตวิทยาเพื่อการใช้แรงจูงใจปิดการขาย” จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เร็วมากขึ้น ด้วยการเข้าถึง เข้าใจ ปรับเปลี่ยนใช้ ให้ลูกค้าซื้อสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว หลักสูตรนี้ได้รวมทักษะต่างๆ ที่ใช้โน้มน้าวใจลูกค้าได้ง่ายและมากขึ้น ดังรูปภาพแสดงกระบวนการขายโดยใช้จิตวิทยาด้านล่าง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจและความสำคัญของการจิตวิทยา เพื่อการปิดการขาย

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเชิงรุก และก้าวสู่การทำงานเชิงรุกที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการและวิธีการวางแผนการขายที่มีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ แบ่งปัน และฝึกปฏิบัติด้วยการแชร์ประสบการณ์การทำงาน และระหว่างเพื่อนร่วมงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
กิจกรรมละลายพฤติกรรม คาเฟอีน- อดีนาลีน -เฟรช- เฟรช

กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ

กิจกรรม แบ่งฉัน ปันเธอ(เลือกกลุ่มจากพฤติกรรมความใช่)

Session 1 มุมมองนักขายสไตล์ New Normal

New world New life

จิตวิทยาเปลี่ยนแนวคิดการขาย

Change for Chance to success

พลังแห่งการขายแบบจิตวิทยา

Session 2 Case Studies

5 P’s การทำงานขายแบบเชิงรุก (Proactive Working Model – 5P’s)

The psychology of Sales

คิดแบบผู้ชนะ ลงมือทำอย่างนักรบ

ศิลปะและกลยุทธ์การขายด้วยศิลปะวาจาและจิตวิทยา

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจไร้แรงกดดัน

กรณีศึกษา “ความสำเร็จจากการขายเชิงรุก”

Session 3 –Class Sharing

รับฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การขายด้วยการใช้จิตวิทยา กับรางวัล MDRT

สรุปเนื้อหาจากการเล่าเรื่องของวิทยากร เป็นทางลัดการขายให้ง่ายและสำเร็จ

3SMART

Customer Perception

Know your customer.

เรื่องเล่าจากนักขาย สำเร็จ-พังพินาศ- ปาดน้ำตา ของผู้เข้าอบรม

แจกโจทย์ลับนักขาย ด้วยการขายตามหลักจิตวิทยา กับลูกค้าหลายประเภท

Session 4 – วางแผน-ลงมือทำ-แข่งขันเก็บคะแนน (Workshop)

เริ่มกิจกรรมกลุ่ม โจทย์ลับนักขาย ด้วยการขายตามหลักจิตวิทยา กับลูกค้าหลายประเภท

สรุปเนื้อหาโดยรวมและวิธีการนำไปใช้แบบง่ายๆ

Q and A

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเทคนิคและกระบวนการประชุมระดมสมอง

2. นำหลักการประชุมระดมสมองไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เห็นความสำคัญของการประชุมแบบระดมสมอง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาเพื่อการใช้แรงจูงใจปิดการขาย, มุมมองนักขายสไตล์ New Normal, Case Studies, Class Sharing, 3SMART

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด