หลักสูตร มาตรฐาน ISO 22301 และข้อกําหนด

รหัสหลักสูตร: 67037

จำนวนคนดู 886 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร มาตรฐาน ISO 22301 และข้อกําหนด
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดําเนินธุระกิจ (Business Continuity Management System: ISO 22301 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการออกแบบเพื่อกําหนดกระบวนการ และวิธีการรับมือ กับสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างทันท่วงที มาตรฐานนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความเสี่ยงผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่จะลดความเสียงความเสียหายและ ภาระรับผิดชอบ (Liability) ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่อง


วัตถุประสงค์

1.เข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องหน่วยงานจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

2.เข้าใจถึงแนวทาง BCMS จะช่วยในการลดผลกระทบของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้อย่างไร

3.เข้าใจถึงข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 22301

4.รู้ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้วางแผน BCMS แล้ว

5.เพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านการต่อเนื่องทางธุรกิจและมาตรฐาน BCMS


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ระบุแนวทางการคิดหลักๆ ของการต่อเนื่องทางธุรกิจ

2.อธิบายถึงการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจของทางคุณ

3.อธิบายถึงแนวทางระบบการจัดการภาวะวิฤตที่หลักการ PDCA

4.ระบุถึงข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 22301 พร้อมทั้งเน้นที่องค์ประกอบที่สําคัญเพื่อ ให้การลงมือปฏิบัติตาม BCMS เกิดผลสำเร็จสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้บริหารระดับสูง (MD, CEO, GM, CFO)

2.ผู้ที่มีหนัาที่รับผิดชอบด้านระบบการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

3.ผู้ที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

4.ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และการวางระบบปฎิบัติการ

5.ผู้นําผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก

6.นักวิชาการด้านระบบบริหารคุณภาพและสนใจทั่วไป


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสําคัญในการปกป้องหน่วยงานจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

2.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทาง BCMS จะช่วยในการลดผลกระทบของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้อย่างไร

3.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 22301

4.ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้วางแผน BCMS แล้ว

5.ผู้เข้าอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านการต่อเนื่องทางธุรกิจและมาตรฐาน BCMS


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร มาตรฐาน ISO 22301 และข้อกําหนด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน ISO 22301 และข้อกําหนด, อธิบายถึงแนวทางระบบการจัดการภาวะวิฤตที่หลักการ PDC, BCMS, ISO 22301

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด