หลักสูตรอบรม 5 หลักการลีน กำจัด 8 waste เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Lean Manufacturing System (LMS)

รหัสหลักสูตร: 67313

จำนวนคนดู 570 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม 5 หลักการลีน กำจัด 8 waste เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Lean Manufacturing System (LMS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมพยามสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนทางการผลิต ระบบลีนที่มีการดำเนินการ 5 ขั้นตอนสามารถตอบสนองการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลด 8 ความสูญเปล่า (8 Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ถึงแม้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการลดความสูญเปล่าแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิผลด้วยระบบลีนได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะได้รับรู้ถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง สามารถนำพาองค์กรเข้าสู่การแข่งขันและเป็นที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ :

1.เพื่อให้เข้าใจถึงการวางแผนกลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิผล

2.มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารระบบการผลิตแบบลีน ด้วย 5 ขั้นตอนของระบบลีน

3.มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือ เทคนิค องค์ประกอบของระบบการผลิตแบบลีน

4.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการจัดการในการกำจัดความสูญเปล่าภายในองค์กร

5.เกิดแนวคิดการสร้างคุณค่าเพิ่มโดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า และคุณค่าของแต่ละผลิตภัณฑ์

6.เพื่อให้เข้าใจดัชนีชี้วัดความสำเร็จในระบบการผลิตแบบลีน และการลดความสูญเปล่า 8 ประการ

7.เพื่อการนำไปบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงการผลิตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


รูปแบบการบรรยาย :

การบรรยาย ประกอบการยกตัวอย่าง ๆ กิจกรรมระหว่างการบรรยาย  

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตแบบลีน
 • การวางแผนกลยุทธ์ระบบการผลิตแบบลีน
 • หลักการสำคัญของการผลิตแบบลีน
 • วัตถุประสงค์ ความหมายและแนวคิด ของระบบการผลิตแบบลีน
 • การบริหารกระบวนการเพื่อให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง
 • การสร้างคุณค่า และความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) 
 • หลักการ 5 ประการของลีน
 • การบริหารดัชนีชี้วัดความสำเร็จในระบบลีน
 • ผลที่ได้จากการผลิตแบบลีน
  Workshop
  เครื่องมือ เทคนิคของระบบการผลิตแบบลีน
  การปรับเข้าสู่ระบบการผลิตแบบลีน
  การจัดทำตัววัดผลการผลิตแบบลีน และการประเมินระบบการผลิตแบบลีน
  Workshop
  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกร พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกระดับ  
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม 5 หลักการลีน กำจัด 8 waste เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Lean Manufacturing System (LMS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนกลยุทธ์ระบบการผลิตแบบลีน, อบรม ลีน, อบรม lean, หลักการ 5 ประการของลีน, อบรม ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes), อบรม5 หลักการลีน กำจัด 8 waste

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด