หลักสูตร "การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม" สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

รหัสหลักสูตร: 67568

จำนวนคนดู 90 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
รับสมัครผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม" 

ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง !! รับจำกัด 20 คน เท่านั้น !!


เริ่มเปิดลงทะเบียน 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 

(ระบบจะปรากฎคำว่า "เต็ม" หากยังไม่ถึงเวลารับสมัคร และจะปรากฎปุ่มรับสมัครสีเขียว เมื่อถึงเวลารับสมัคร )


ลงทะเบียนผ่าน QR Code ในประกาศ

ฝึกอบรมวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. (3 วัน)

สถานที่ฝึกอบรม : อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

ผู้ที่ผ่านการฝึก จะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม จะพิจารณาจากคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศ และลำดับการลงทะเบียน 

และจะประกาศรายชื่อให้ทราบในภายหลังการพิจารณาสิทธิ์เสร็จสิ้น


หมายเหตุ ‼

*ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เฉพาะหลักสูตรเดียวกัน)

**ไม่รับจอง ไม่รับลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, การทำอาหารว่าง, ผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)