เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตรการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์พืช

จำนวนคนดู 955 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์พืช
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  โดย ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาสเปิดหลักสูตรการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์พืช  เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ลิลลี่ เบญจมาศ กล๊อกซีเนีย เยอบีร่า ฯลฯ เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะไปสู่การสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, นางสำรวย ภูเงิน, seasoning, SMEs กลุ่มเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม, ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ภูมิภาค