โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

รหัสหลักสูตร: 27829

จำนวนคนดู 2263 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 1. ฝึกพัฒนาแนวคิด ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพของโครงการธุรกิจ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
 3. มุมมองใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ตลาด ค้นหาKey Success Factors ของธุรกิจในยุคDigital
 4. ประยุกต์การเรียนรู้ด้วยการจัดทำแผนธุรกิจด้วยตนเอง
 5. เครือข่ายเพื่อนผู้ประกอบการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การวิเคราะห์โอกาสและประเมินแนวคิดทางธุรกิจ(Business Idea)
 2. การสร้างBrand การวางแผนด้านการตลาด การผลิต และการเงินของธุรกิจ
 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 4. การสร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการนำเสนอ
 5. การใช้งานGoogle ad word SEOการสร้างแบบสอบถามonline การใช้ประโยชน์ของข้อมูลธุรกิจ
 6. การใช้สื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการตอบและสร้างแรงกระตุ้นในการซื้อสินค้าผ่าน Facebook /Instagram/Twitter/YouTube /Line เป็นต้น
 7. การออกแบบและตกแต่งภาพเคลื่อนไหวผ่านสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการโฆษณาผ่านสื่อSocial Media และ Website
 8. เจาะลึกเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Website eBay และAmazon
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม สัมมนา, ผู้ประกอบการ, ์NEC, แผนธุรกิจ, ฟรี, เชียงใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด