สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart

ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถโน้นน้าวผู้อื่นได้ เช่นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นเพิ่มความมั่นใจ และทักษะในการสร้างแรงจูงใจ เมื่อต้องการความร่วมมือและ ความร่วมมือกับผู้ฟัง ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับผู้ฟังที่แตกต่างกัน การพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันในองค์กร หรือกับลูกค้านั้น โดยพื้นฐานแล้ว เริ่มต้นจาการฟัง หรือที่เราเรียกว่าการฟังด้วยหัวใจ อย่างตั้งใจ ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้ออกแบบโดยใช้พื้นฐานการทำงานของสมอง และหลักการฟัง เพื่อเสริมการฟัง โดยใช้หลักการง่ายๆ


วันที่จัดงาน
วัน เวลา สถานที่ : วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น - 12.00 น. 


หัวข้ออบรมสัมมนา
ฟังให้ได้ยิน Listen With Your Heart

เนื้อหาของหลักสูตร (3 ชั่วโมง)

การฟังของตัวเรา: เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่มาจากชุดความเชื่อและการทำงานของสมองผู้เรียนเข้าใจรูปแแบบการสื่อสารของตนเอง เริ่มเห็นรูปแแบบการฟังและนิสัยที่ผู้เรียนมักจะใช้ในการฟังในชีวิตประจำวัน ที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติเฉพาะที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง จากนั้นมีการนำมาเชื่อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

ชวนคิดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของตน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการนี้ 

-สร้างให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน 

-ช่วยเพิ่มความเป็นกลางในการฟัง และลดการตัดสินผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BEST Profile แบบประเมิณรูปแบบการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมเอง ที่จะทำให้รู้จักตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน คนที่เราสื่อสารด้วยเป็นคนแบบไหน จะทำให้มีการสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้น  

วิทยากร
วิทยากร : คุณณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ 

Licensed NLP Trainer from Society of NLP-Dr.Richard Bandler

การศึกษา

ปริญญาโท International Management- University of Exeter, UK

ปริญญาตรี สังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเกตเวย์ จำกัด 

            ที่ปรึกษาด้านพ้ฒนาทรัพยากรบุคคล, วิทยากรเชี่ยวชาญ NLP, และ Life coach 

อดีต    ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาองค์กร-ไทยและเวียดนาม บริษัทเอ็มเอสดี(ประเทศไทย) จำกัด 

            ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาองค์กร บริษัท ทีเอ็นที (ประเทศไทย) จำกัด 

ประวัติการบรรยาย

การเสริมสร้างแรงจูงใจด้วย NLP, NLP, การสอนงาน, การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร, การบริหารผลการปฎิบัติงาน, การสื่อสาร, การโน้มน้าวผู้อื่น, การทำงานเป็นทีม, การนำเสนอ, การจัดการความขัดแย้ง, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การสร้างทีมงาน, walk really 

ประวัติการฝึกอบรม

•Certification of Making the stage by T.Harv Eker, Phuket Thailand (December 2012)

•Licensed NLP Trainer by Dr.Richard Bandler, Orlando USA (March 2012)

•Certified NLP education by Kate Benson, London UK (January 2012)

•Train The Trainer by Blair Singler-T.Harv Eker ‘s signature program, Barcelona Spain (November 2011)

•Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic ProgrammingTM (July 2011)

•Certified Practitioner of Neuro-Linguistic ProgrammingTM (May 2011)

•TTT for Coaching Skills (April 2011)•Leading Bold Change (February 2011)

•Certificate in Talent, Competency & Succession Management by Professor William J. Rothwell (3 days, March 2009)

วิทยากรรับเชิญของหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน ดังนี้

บริษัทแมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สินธานี (เชียงราย), บริษัทซีแอนด์ฮิลจำกัด, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริษัทเอ็มเอสดี(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอ็นที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เนอวาน่า ดิเวอร์ล็อปเมนต์ จำกัด, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช, บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ใครควรจะเข้าหลักสูตรนี้

ทุกคนที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสื่อสาร หลักสูตรนี้มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขาย การตลาด การให้บริการลูกค้า และผู้ที่ทำงานเป็นทีม

สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรมชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อทราบจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดแล้ว จะคัดสรรสถานที่ และจะแจ้งให้ท่านทราบในวันที่จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
แบบตอบรับการเข้าร่วมหลักสูตร (จำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 2ท่าน )

ชื่อ บริษัท/หน่วยงาน ……….……..............................……………………………………….

ที่อยู่……………......................................……………………………………….………….…………...........................................................................................................................................

ผู้ติดต่อ/ประสานงาน ..........................................................โทร…………………………........………….

อีเมลล์…………………...................………………………………………………...................................

จำนวนผู้เข้ารับการอมรมสัมนา …………ท่าน 

ดังนี้1. …………………………………………………….............……....…………………….......……....

      2………………………….……………………..…..……………………………………………...........

เป็นสัมมนาฟรี (PREVIEW) เพื่อให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีคอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย ให้สมัครภายในงาน **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Education Gateway Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:ศิริพร สะพรั่งลาภยศ(Amy)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091633555

หากท่านต้องการสมัคร ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น
3900บาท
สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER หัวข้อการบรรยาย 1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะกา
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากที่บริษัท..(ชื่อลูกค้า).... ได้ว่าจ้างบริษัท ........(ชื่อบริษัท).........ให้ดูแลและรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft skills ให้แก่หนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ตามพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะเป็น “
4500บาท
กระแสการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ จะเน้นการแข่งขันสูง จึงมักจะนิยมจัดอบรมเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ มากกว่า วิธีคิด ทำให้บุคลากรในยุคนี้มี จุดแข็ง ทางด้าน ฝีมือ แต่อาจจะมี จุดอ่อน ทางด้าน นิสัย ของการปรับตัวในการทำงานต่อกันอย่างเป็นเอกภา“นักแก้ปัญหา คือ ผู้ชนะ” สมรรถ
3900บาท
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงสว่าง พลังงานน้ำ พลังงาน
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่