การประยุกต์ใช้ Excel ในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์

จำนวนคนดู 670 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้ Excel ในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
*ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อการประยุกต์ใช้ Excel ในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์*
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคการพยากรและการจัดการสินค้าคงคลัง

2. โปรแกรมพยากรความต้องการ โดย Microsoft Excel

3.โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง โดย Microsoft Excel

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการพยากรและการจัดการสินค้าคงคลัง, โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด