ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65454

จำนวนคนดู 256 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบฯลฯ อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ ซึ่งการตรวจรับ-ตรวจจ่าย ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจาก ในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การรับ (การตรวจรับ) ถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่าย (การตรวจจ่าย) เป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาทักษะการตรวจรับ–ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ต้นทุนไม่สูงขึ้น และ ลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อได้รับสินค้า


วัตถุประสงค์ มีทัศนคติที่ถูกต้องและเห็นความสำคัญของการทำงานตรวจรับ-ตรวจจ่าย

                   มีทักษะและวิธีการที่ถูกต้องในการตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุ

                   มีแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

      ความหมายความสำคัญของการตรวจรับ-ตรวจจ่าย สินค้าและวัสดุภัณฑ์

     ความสำคัญของผู้ตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ที่มีต่อองค์กร

     ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     การวางแผน การตรวจรับ / การตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     กระบวนการ วิธีการ และ กิจกรรมในการปฏิบัติงานรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     เอกสารในการตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ –จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลา

     เทคนิคการปฏิบัติงานคนเดียวและเป็นทีม

     จิตสำนึกในการทำงานตรวจรับ-ตรวจจ่ายอย่างมีคุณภาพ : ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

     การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     Case study ปัญหาในการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ประสบการโดยตรงด้าน โลจิสติกส์ , คลังสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน รับ- จ่ายสินค้า


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คลังสินค้า, ตรวจรับ, ตรวจจ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด