การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

รหัสหลักสูตร: 65495

จำนวนคนดู 306 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ้นไป มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เกินจากที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด  

วัตถุประสงค์

     ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์งานบริการเพื่อสร้างความพอใจที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า

     สามารถบริหารทีมงานบริการให้ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
     การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานบริการ

          - ความสำคัญของการบริการ และการมีจิตบริการ service minded

          - คิดเชิงบวก ต่อการทำงานบริการ Positive thinking in service career

          - การบริการคืออะไร ? …. บริการที่ดี นั้นอย่างไร ?

          - วิเคราะห์เจาะลึกความต้องการ - ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้รับบริการ ที่สูงขึ้น

          - ความแตกต่างระหว่าง ดี – เยี่ยม : good vs great

          - คุณสมบัติของนักบริการและมาตรฐานของการบริการชั้นเลิศ

          - การบริการอย่างครบเครื่อง (Well equipped service) ตามแนวพัฒนาคุณภาพ

          - การบริการเชิงรุก Proactive Service เพื่อสร้างความแตกต่าง

     วิธีการบริหาร – จัดการ ทีมงานบริการ อย่างมีประสิทธิผล

     หน้าที่การจัดการของหัวหน้า : กิจกรรมหลักเพื่อการจัดการอย่างครบถ้วน

     เทคนิคบริหารลูกน้อง – ให้คำแนะนำลูกน้อง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการ

                                                              เพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด

          - การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการบริการ และแนวทางการจัดการ ทั้ง..เชิงรับ และ เชิงรุก

          - วิเคราะห์กรณีศึกษา : ลูกค้าเอาใจยาก , สถานการณ์ยาก – มีข้อผิดพลาด หรือ ผิดคาด ในการทำงานบริการ


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร


ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: service, training, management, บริการ, ความต้องการ, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด