การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

รหัสหลักสูตร: 65689

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วองค์กรจะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าในกระบวนการผลิตนั้นก็กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุน เช่น การให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตโดยใช้หลักการ PDCA เพื่อบริหารงานระยะเวลาที่ใช้การผลิตอย่างเหมาะสมตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนในการกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียต่างๆ เพราะการวางแผนการผลิตที่ดี รายได้ของบริษัทฯมากจาก 2 ปัจจัย เช่น กำไรจาการขาย กำไรจาการบริหารงาน


วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียจากการะบวนการผลิต

   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่สำคัญในการบริหารการผลิต การบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • Check-in เพื่อสร้าง Growth mindset ในกระบวนการการเรียนรู้เชิงบวก
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรคืออะไร
 • อะไรที่เป็นปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต
 • Workshop 1 : วิเคราะห์ปัจจัยใดที่เป็นปัญหาในกระบวนการผลิต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • โครงสร้างต้นทุนของกระบวนการผลิต
 • Workshop 2: วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • เรียนรู้หลักการผลิตด้วย SIPOC Model
 • การวางแผนการผลิตตามหลัก PDCA
 • เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • 5 ส,Kaizen , 8 waste, QCC, Poka-Yoke ,Visual Control
 • Workshop 3: การนำเครื่องมือต่างๆมาลดต้นทุน
 • สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

   - 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

   - Coaching Process

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ระดับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร, อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด