มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

รหัสหลักสูตร: 65696

จำนวนคนดู 2194 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการองค์กรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ที่มีความเสี่ยงกับการประภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์ซึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็นซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้องค์กรไม่สามาราถตังตัวได้ทัน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความตะหนักที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการับมือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดบจะต้องจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

(Business Continuity Plan) โดยหลักสูตรระบบการบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 สามารถช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการในภาวะวิกฤติเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ (Objective )

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นำหลักการบริหารความต่อเนื่องไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบสนองภัยพิบัติและช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

     1. กรอบแนวคิดของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)

     2. ความสำคัญของ Business Continuity Management (BCM)

     3. องค์กรประกอบของ (BCM) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

     4. ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

     5. ข้อกำหนดของระบบ BCM และความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร

     6. ความหมายของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

     7. Workshop 1: การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งลต่อความเสี่ยงที่จะเกิด

     8. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Plan)

     9. การกำหนดโครงสร้างทีมกำกับเพื่อดูและการบริหารบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)

     10. บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารความเสี่ยง

     11. การจัดทีมสำหรับการจัดการสถานการฉุกเฉิน

             - ความเป็นผู้นำ (Leadership)

             - การวางแผนรับภัยพิบัติ (Planning)

             - การสนับสนุน (Support)

             - การดำเนินการขององค์กร (Operation)

             - ความสามารถและการประเมินผล (Performance Evaluation)

             - การปรับปรุง (Improvement)

     12.Workshop 2: การจัดทำแผนการบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

     13.การสร้างวัฒนธรรม (BCM) เพื่อการนำไป Implementให้สอดคล้องกับ ISO 22301

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีมบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, อบรมBCM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด