การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต New Normal

รหัสหลักสูตร: 65703

จำนวนคนดู 1214 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต New Normal
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่าจีนกับอเมริกา และโรคระบาด Co-vid 2019 โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่า VUCA ที่เกิดขึ้น หากฝ่ายบริหารผู้นำในองค์กรไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้นำมีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพื่อสร้างระบบการบริหารที่เหมาะสมสามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี

          การคิดเชิงกลยุทธ์อเพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกกฤต New Normal เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ (Objective )

    1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆเพื่อปรับตัวในสถานการณ์ New Normal

    2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. มารู้จักเครื่องมือ VUCA World เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ

   2. การใช้ VUCA สถานการณ์ที่มีตัวแปร (Factors / Drivers) ผลกระทบ (Effects) และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจอยู่รอด

   3. Workshop 1: การคิดแก้ไขตามสถานการณ์ตามกระบวนการ VUCA Model

   4. ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

   5. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)

   6. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)

   7. Workshop 2: การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงาน

   8. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)

   9. การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)

   10. เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต ( Organic Thinking Way)

   11. การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ

   12. Workshop 3: กิจกรรมกลุ่มการบริหารงานเพื่อบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพไม่ให้สูญเปล่า

   13. การใช้ OKRs ในการตั้งเป้าหมายใช่ช่วงวิกฤต

   14. การใช้ CFR ในการขับเคลื่อนองค์กร สู่ความยั่งยืน

   15. Workshop 4: การใช้เครื่องมือ OKRs ในการบริการงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

   - การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต New Normal
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต, อบรมปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด