เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment)

รหัสหลักสูตร: 65795

จำนวนคนดู 1712 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

 • วิธีการศึกษาอุปสงค์และอุปทานที่เจ้าหน้าที่สรรหา
 • จำเป็นต้องทราบ เช่น การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละฝ่ายของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนการรับคนในอนาคต
 • กระบวนการขั้นตอนในการสรรหาที่เจ้าหน้าบุคคลควรทราบ
 • ประเมินแหล่งข้อมูลการสรรหาให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ
 • วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y เช่น ผ่านระบบ Web การสมัครผ่าน Internet และ Facebook
 • การนำข้อมูลสมัครงานมาเชื่อมต่อระบบ Payroll ให้ได้ผลอย่างไร
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

 • บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 • เครื่องมือการสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กรในโลกสมัยใหม่และแนวโน้มในอนาคต
 • ทำอย่างไรจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้
 • เทคนิคอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่สรรหาควรจะต้องรีบทำเป็นอันดับแรก เช่น การติดต่อมหาวิทยาลัย การนำเสนอภาพลักษณ์บริษัท เป็นต้น
 • workshop วิธีการศึกษาอุปสงค์ และอุปทาน ที่เจ้าหน้าที่สรรหาจำเป็นต้องทราบ เช่น การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละฝ่ายของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนการรับคนในอนาคต
 • กระบวนการขั้นตอนในการสรรหาที่เจ้าหน้าบุคคลควรทราบ
 • ประเมินแหล่งข้อมูลการสรรหาให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ
 • วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y เช่น ผ่านระบบ  Web การสมัครผ่าน Internet และ Facebook
 • การนำข้อมูลสมัครงานมาเชื่อมต่อระบบ Payroll ให้ได้ผลอย่างไร
 • การใช้ Biodata มาเป็นเครื่องมือทำนายอนาคตของผู้ถูกสัมภาษณ์
 • การทำแบบสอบถาม Biodata มาใช้ประกอบการพิจารณาผู้ถูกสัมภาษณ์
Workshopเครื่องมือทา นายก่อนเข้าสู่ตา แหน่งมีอะไรบ้า

 • ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง
 • Workshop เทคนิคการตั้งค่า ถามที่ให้ได้ซึ่งคำตอบที่องค์การต้องการและได้คนที่เหมาะสม ตาม Core Competency ขององค์กร
 • การใช้เครื่องมือ Competency-Base Question STAR Technique Workshop ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน (Role Play)
 • ฝึกปฏิบตัิการสัมภาษณ์โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดการสัมภาษณ์
 • ดำเนินการสัมภาษณ์และการปิดการสัมภาษณ์
 • ปัญหาต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์และวิธีการแก้ไข
 • กรรมการควรจะมีจำนวนกี่คน และจะนัดสรุปการให้คะแนนเมื่อใด
 • การแจ้งกลับผู้ถูกสัมภาษณ์กรณีที่ไม่ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์มีความจำเป็นหรือไม่และมีเนี้อหาการแจ้งอย่างไรจึงจะผูกใจผู้สมัครได้มององค์กรในทางที่เป็นบวก
 • ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอ้างอิงอย่างไรให้ได้ความจริงและควรจะอยู่ในขั้่นตอนใด
 • กรณีผู้สมัครผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ครบทุกขั้นตอนโดยต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกาย ควรจะมีแบบการตรวจอะไรบ้าง ถ้าพบโรคร้ายจะมีเทคนิคการแจ้งอย่างไร ไม่ให้ผิดข้อกฎหมาย

การฝึกปฏิบัติ 

           การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละฝ่าย /แบบรายงาน สถิติข้อมูลของงานสรรหาและคัดเลือก เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการสัมภาษณ์และปิดการสัมภาษณ์ การตั้งคำถามตาม Core Competency ขององค์กร การตั้งคำถาม STAR Technique /Role play การสัมภาษณ์งาน การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบคณะกรรมการ


วิธีการอบรม

           การบรรยายภาคทฤษฎีฝึกทดลองปฏิบัติจริง ตามแบบฟอร์มเอกสารที่ทางวิทยากรได้ออกแบบให้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะทางการแก้ปัญหาที่ละขั้นตอนเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเป็นการเรียนเสมือนจริงขณะปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่บุคคลมือใหม่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกคนเข้าสู่องค์การ 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก, Proactive Recruitment

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด