กระบวนการสรรหา ทักษะการเจรจา การตอบคำถามผู้สมัคร และการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร

รหัสหลักสูตร: 65850

จำนวนคนดู 2375 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กระบวนการสรรหา ทักษะการเจรจา การตอบคำถามผู้สมัคร และการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการในการหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวขององค์การ ส่วนประกอบของการสรรหานั้น ยังประกอบไปด้วย ทักษะการเจรจา การต่อรอง การตอบคำถามให้ผู้สมัครเกิดความเข้าใจ ตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของงานสรรหาและคัดเลือกโดยทั่วไป นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนประกอบส่วนอื่นที่ผู้สมัครเกิดความประทับใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรก็คือ การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ
 2. เรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของงานที่ถูกต้อง
 3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ การใช้ทักษะคำพูดเชิงสร้างสรรค์ที่ดีส่งผลให้ผู้สมัครตัดสินใจเลือกองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 1. หลักการและแนวทางของการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ
 2. กระบวนการขั้นตอนของงานสรรหาและคัดเลือกแบบมืออาชีพ ที่องค์กรใหญ่ๆได้ปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จ
 3. การหาอุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงานจากข้อมูลของแต่ละกระทรวงเพื่อนำมากำหนดการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการลงทุนเพื่อเลือกช่องทางสรรหาหลักสูตร กระบวนการสรรหา ทักษะการเจรจาการตอบคำถามผู้สมัคร และการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร ”
 4. การวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงาน โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลประวัติในใบสมัครงาน Workshop การวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงาน โดยใช้เครื่องมือ Biodata เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สมัคร
 5. การกำหนดช่องทางการสรรหาและคัดเลือก โดยวิเคราะห์เจาะลึกถึงตำแหน่งงานว่าควรจะใช้ช่องทางใดถึงจะได้ผลและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้สมัครเข้ามาร่วมงาน Workshop การเลือกช่องทางสรรหาและคัดเลือก
 6. เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้สมัครเกิดความมั่นใจว่า ระบบงานที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ได้รับการตอบสนองที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ เช่น การกรอกใบสมัคร การตรวจรับเอกสาร การแจ้งผลการสัมภาษณ์ การตรวจร่างการทั่วไปก่อนเข้าปฏิบัติงาน และการทาสัญญาจ้างงาน
 7. การฝึกปฏิบัติการตอบคาถามแก่ผู้สมัคร ตามมาตรฐานขององค์กรทั่วไปที่ควรทราบ เช่น อัตราค่าจ้าง สวัสดิการของบริษัท และเวลาในการปฏิบัติงาน
 8. เทคนิคในการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Types of Interview Technique)

              8.1 ประเภทของการสัมภาษณ์งาน (Types of Interviewing)

              8.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งาน(Preparing for Interview )

              8.3 ชนิดของคำถามในการสัมภาษณ์ (Types of Question )

      9. การสร้างเกณฑ์การคัดเลือกใบสมัคร Workshop การสร้างเกณฑ์ของตำแหน่งงานจากหน่วยงานที่องค์กรกำหนด

      10. การวางแผนการสัมภาษณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ บทบาทที่พึงปฏิบัติ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับต้น /เจ้าหน้าที่บุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กระบวนการสรรหา ทักษะการเจรจา การตอบคำถามผู้สมัคร และการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กระบวนการสรรหา ทักษะการเจรจา, การตอบคำถามผู้สมัคร, การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด