อบรมหลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร ( Proactive Recruitment and Employer Branding )

รหัสหลักสูตร: 65977

จำนวนคนดู 3475 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร ( Proactive Recruitment and Employer Branding )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          โลกแห่งการทำงานปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ “บุคลากร” ถือเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญยิ่ง องค์กรใดมีบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร ย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างยิ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น การสรรหาบุคลากรจึงต้องเป็นการสรรหาเชิงรุก ที่รวดเร็ว ฉับไว และได้คนที่ใช่สำหรับองค์กร ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร จึงมีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้สมัครเกิดความรับรู้ ประทับใจ และสนใจในตัวองค์กรหลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น 


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเอง

      

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


     1. สถานการณ์การสรรหาบุคลากรในยุคปัจจุบัน

     2. ความหมายของ การสรรหาเชิงรุก

     3. การสรรหาเชิงรุกเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กรอย่างไร

     4. ประโยชน์ของการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหา

     5. เทคนิคการสรรหาเชิงรุก

              •วิเคราะห์ภายใน

              •วิเคราะห์ภายนอก

Workshop

     6. วิธีการสรรหา

              •การสรรหาจากภายในบริษัท เช่น Referral Program การสร้าง recruiter

              •ลงโฆษณาทางอินเตอร์เนต

              •การใช้ Social Media – Website บริษัท, Facebook , Line Official ,Line Group,Linkedin,สื่อเฉพาะทาง

              •การใช้ Recruitment Agency,HeadHunter

     7. การสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหาคัดเลือก

              •ความหมายของ Employer Branding (EB) –และ Recruitment Marketing (RM) – การตลาดเพื่อการสรรหาบุคลากร

     8. เทคนิคการสร้างการตลาดเพื่อการสรรหา

     9. การปรับเครื่องมือการสรรหาให้ทันและเหมาะสมกับยุคสมัย

Workshop

     10. ประแด็นที่ควรระมัดระวังในการสรรหาและการสร้างแบรนค์องค์กร แนวทางป้องกันและแก้ไข

     11. สรุปหลักการสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1. เจ้าหน้าที่แผนก HR ฝ่าย Recruitment & Selection 
  2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและสร้างแบรนด์องค์กร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร ( Proactive Recruitment and Employer Branding )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร, Proactive Recruitment and Employer Branding, อบรมProactive Recruitment, อบรมออนไลน์, อบรม การสรรหาเชิงรุก, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด