หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง และโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ ISO / IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management

รหัสหลักสูตร: 66321

จำนวนคนดู 2733 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง และโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ  ISO / IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทุกระดับ (all laboratory level) มีความเข้าใจในเรื่องการจัดการความเสี่ยงและโอกาส (Risk and opportunities management) ที่เกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ (all activities) ตามขอบข่ายที่ขอการรับรอง (Lab scope) และความเสี่ยงต่อความเป็นกลาง (Impartiality risk)ตามข้อกำหนด 4.1.4 เพื่อให้สามารถทำการระบุความสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

     เพื่อจัดลำดับและกำหนดวิธีดำเนินการต่อ ความเสี่ยง (Action to risk) ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิผลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงกระบวนการ (Process approach) เพื่อชี้บ่งปัจจัยนำเข้า (Input), เกณฑ์และวิธีการ (Criteria and method), ทรัพยากร (Resource), สิ่งที่ได้จากกกระบวนการ (Output), และตัวชี้วัด (process indicators) ครอบคลุมทุกกระบวนการ (all process) ของระบบบริหารห้องปฏิบัติการและสอดคล้องกับขอบข่ายที่ขอการรับรอง (Scope of laboratory activities or Range of activity) โดยเทคนิคแผนภูมิเต่า (Turtle diagram) เป็นเครื่องมือ ในการกำหนดและชี้บ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการหรือกิจกรรมนั้น ๆ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1. การประเมินความเสี่ยงโดยวิธีเชิงกระบวนการ (Process approach)
   2. Impartiality risk (ความเสี่ยงต่อความเป็นกลาง)
   3. Laboratory process risk (ความเสี่ยงจากกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ)
   4. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
   5. โดยประเมินผลกระทบ (Impact) และความเป็นไปได้ (Likelihood)
   6. การจัดการความเสี่ยง (Risk management) กำหนดแนวทางปฏิบัติ Action plan เพื่อจัดการความเสยี่ ง
   7. การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง (Monitoring and review)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ, Lab manager, QM/TM, Internal Auditor, Technician
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การจัดการความเสี่ยง และโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ ISO / IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO / IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportuni, การจัดการความเสี่ยง และโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ, อบรม 17025, อบรม ISO, อบรม ISO / IEC 17025:2017, อบรม การจัดการความเสี่ยง และโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด