การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดเล็กและการบำรุงรักษา

รหัสหลักสูตร: 66349

จำนวนคนดู 808 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดเล็กและการบำรุงรักษา
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.    มีความรู้และเข้าใจส่วนประกอบของเครื่องมือวัด
   2.    มีความเข้าใจและสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
   3.    สามารถตรวจเช็คสภาพเครื่องมือเบื้องต้นเพื่อถนอมอายุการใช้งานของเครื่องมือได้
   4.    สามารถเลือกซื้อเครื่องมือวัดเพื่อนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมี
   1.    เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น
การประเมินผล
   1.    แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
   2.    เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวมทั้งหมด
   3.    แบบทดสอบหลังฝึกอบรมและมีผลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด
สื่อและอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ใช้
   1.    เอกสารบรรยายขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
   2.    แบบฝึกหัด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
   1.  บทนำ
   2.  นิยาม
   3.  แนวคิดพื้นฐาน
   4.  การความรู้พื้นฐานของเครื่องมือวัด
   5.  การใช้งานเครื่องมือวัดที่ถูกต้อง
   6.  การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
   7.  การเลือกซื้อเครื่องมือวัดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน
   8.  แบบฝึกหัด
สิ่งที่จะได้รับหลักจาการฝึกอบรม
   1.  ใบรับรองผลการฝึกอบรม
   2.  สามารถรู้และเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง
   3.  สามารถเลือกซื้อเครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสม
   4.  เครื่องมือวัดมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการบำรุงที่ถูกต้อง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
   1.  หน่วยงานที่มีการใช้งานเครื่องมือวัดทุกชนิด
   2.  เจ้าหน้าที่ทดสอบและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
   3.  เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการเครื่องมือวัด
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดเล็กและการบำรุงรักษา
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดเล็กและการบำรุงรักษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด