ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS )

รหัสหลักสูตร: 66510

จำนวนคนดู 101 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN  ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 22 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และมีความเข้าใจ วิธีการทำงานกับลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย  สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอย่างอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Knowledge Sharing ฝึกทักษะการบริหารจัดการความแตกต่างกันของคน รวมทั้งการการปรับตัวในมิติเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การทำงานและอนาคตของคนแต่ละ Gen ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
   1.    อ่านคนให้ขาดจากบุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
              -    บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
              -    เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
              -    รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
   2.    รูปแบบการสื่อสารที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมของแต่ละคน (Communication Tools)
              -    การเลือกรูปแบบการสื่อสารต่างๆ Interpersonal, Verbal, Non-verbal, Written, Visual, Eye Contact, Listening, Email, Sign Language, Mass Communication)
              -    กิจกรรมการเรียนรู้ : ทำแบบสอบถาม “รูปแบบการสื่อสารของฉัน...เป็นอย่างไร” จำนวน 24 ข้อ พร้อมการวิเคราะห์ผลคะแนน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสไตล์การสื่อสารของผู้นำ โดยจำแนกเป็น 4 รูปแบบการสื่อสาร ซึ่งแบ่งตามระดับของ Assertiveness  (การยืนยันรักษาสิทธ์) และ Expressiveness (การแสดงออก ) คือ 1. Direct (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)  2. Spirited (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 3. Considerate (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 4. Systematic (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)
   3.    สแกนนิสัยความแตกต่าง "คน 4 เจเนอเรชั่น" ต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้
              -    ความแตกต่างและค้นหาความเก่งของคน 4 Gen (B-XYZ)
              -    การปรับตัวเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การทำงานและอนาคตของคนแต่ละ Gen
              -    กรณีศึกษา/ตัวอย่าง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเข้าใจ คน 4 Gen (B-XYZ)
   4.    ทลายความต่าง “คน 4 เจเนอเรชั่น” ลดช่องว่าง เพิ่มความสุขการทำงาน
              -    สร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อกำเนิดลักษณะคน 4 Gen (B-XYZ)
              -    ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen
              -    การยอมรับและปรับใจในพฤติกรรมของแต่ละ Gen
              -    สร้าง WIN-WIN Competence Sharing ของคนต่าง Gen
   5.    เทคนิคการบริหารการทำงานกับคนที่มีความต่างให้สำเร็จ
              -    Self-Development การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างคุณค่าร่วมกัน
              -    Communication การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
              -    Teamwork การทำงานร่วมกันพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
              -    Open-minded เปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ สร้างองค์กร Happy Workplace
              -    Creativity สร้างสรรค์กับทุกๆ มิติการทำงานให้เกิดนวัตกรรม
              -    WORKSHOP : กำหนดกิจกรรมแนวทาง ออกแบบ ลงมือการปฏิบัติ ตรวจสอบของคน 4 GENอย่างมีเป้าหมาย
   6.    เทคนิคการสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนวิธีในการทำงานกับคนต่าง Gen ให้แฮปปี้กับ Future Development & Improvement
   7.    สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
              -    การบรรยาย      
              -    กิจกรรม และเกม        
              -    การแสดงออก
              -    กลุ่มสัมพันธ์    
              -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN, PEOPLE SKILLS, MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS, PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด