การเขียน E-mail เชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66543

จำนวนคนดู 749 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเขียน E-mail เชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนสำคัญในหน่วยงานธุรการ อีเมล (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบการสื่อสารที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ทั้งในระดับธุรกิจองค์กรและส่วนบุคคล  ใช้กันแพร่หลายซึ่งมีความรวดเร็ว ตัดปัญหาของเวลาได้  การติดต่อสื่อสารอีเมลจึงเป็นการสื่อสารที่จะขาดไม่ได้ในธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น  ลดการเผชิญหน้าคู่สนทนา และมีเวลาในการตรวจทานก่อนส่งไปหาผู้รับ   ทั้งนี้การใช้อีเมลในองค์กร และการส่งเป็นข้อความไปยังลูกค้า หรือบุคคลภายนอกจึงเรื่องสำคัญในการสื่อสารการเขียน  ในการเขียนอีเมลต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีวิธีการเขียนอย่างมืออาชีพ จะทำให้เราประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร
วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
    2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการ และเทคนิคในการเขียนอีเมลที่ถูกต้อง
    3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสม
    4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
     1.  บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการงานขายแบบมืออาชีพ
     2.  การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7 C
     3.  เรียนรู้ขั้นตอนในการเขียนอีเมลอย่างถูกวิธี
     4.  เรียนรู้การวางแผนในการเขียนอีเมล  ลงมือในการเขียน
     5.  เรียนรู้เทคนิคการเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ และการตอบอีเมลอย่างมืออาชีพ
     6.  เรียนรู้การเขียนที่มีคุณภาพในแต่ละวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไปยังผู้รับ
     7.  เรียนรู้การเขียนอีเมลเพื่อการโน้มนาวใจ
     8.  10 ข้อสำหรับการเขียนอีเมลที่ดี
     9.  Workshop ฝึกการเขียนในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
     10.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ
รูปแบบการอบรม
     1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture)         30%
     2.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Result Based Learning             70%
     3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
     4.  ได้ผลลัพธ์เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเขียน E-mail เชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียน E-mail เชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ, การเขียน E-mail เชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้