หลักสูตร " ไขข้อข้องใจในการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "

รหัสหลักสูตร: 66552

จำนวนคนดู 976 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาในกิจกรรม  NCC Forum หัวข้อ
      "ไขข้อข้องใจในการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"  ฟรี ❗️❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
    มาร่วมเสวนาเพื่อไขข้อข้องใจในการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ามีผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทต่างๆ อย่างไรบ้าง

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์

    สัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช (รับกระเป๋าผ้าที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Onsite) หรือผ่านทาง Microsoft Teams  

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาในกิจกรรม  NCC Forum หัวข้อ
     " ไขข้อข้องใจในการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "
   มาร่วมเสวนาเพื่อไขข้อข้องใจในการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ามีผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทต่างๆ อย่างไรบ้าง

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   สัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช (รับกระเป๋าผ้าที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Onsite) หรือผ่านทาง Microsoft Teams 

หัวข้ออบรม
   1. องค์กรจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทใดบ้าง
   2. จะต้องทำสัญญา/ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีใดบ้าง
   3. จะเลือกใช้ฐานทางกฎหมายใดสำหรับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริบท
   4. การเผยแพร่ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์จะต้องดำเนินการอย่างไร
   5. แบบขอความยิมยอมที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

**ฟรี ❗️❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านทาง Microsoft Teams ลิงก์สำหรับการเข้าร่วมงานจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ไขข้อข้องใจในการปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค, NCC Forum

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด