ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องอยากได้

รหัสหลักสูตร: 66594

จำนวนคนดู 764 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องอยากได้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันพนักงานภายในองค์กรมีความหลากหลายมากขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ก้าวสู่ระดับหัวหน้างานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์ทางด้านคุณวุฒิต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีอยู่แน่นอน ส่วนด้านวัยวุฒิ ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานและการบริหารทีม และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีม
     หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องอยากได้ มุ้งเน้นพัฒนาหัวหน้างานแบบมืออาชีพ ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านการวิเคราะห์และป้องกันปัญหา โดยการนำเทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เพื่อให้การบริหารงานและบริหารทีม มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และทักษะการทำงานร่วมกัน
   2.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในองค์กรได้จริง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย   (Key Contents)

   1.    สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน
   2.    ปรับ Mind การเป็นหัวหน้างาน
   3.    ความแตกต่างระหว่าง หัวหน้า vs ผู้นำ 
Workshop  หัวหน้า vs ผู้นำ
   4.    คุณสมบัติของหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ
   5.    บาทบาทและความแตกต่างของผู้นำ 5 ระดับ
   6.    เทคนิคการวางแผนงานด้วยหลัก IKIGAI
   7.    เทคนิคการทำงานร่วมกัน
   8.    เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Workshop  วิเคราะห์เป้าหมายในการทำงาน
   9.    เทคนิคการมอบหมายงาน และการติดตามงาน
   10.    เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ WIN-WIN
   11.    เทคนิคการบริหารเวลา 5 ขั้นตอน
   12.    การจัดลำดับความสำคัญของงาน 4 ระดับ
Workshop  การวางแผนงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
   บทสรุป
   13.    เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์ 5 ระดับ
   14.    เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์
   15.    เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 6 STEP
   16.    สรุปการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
   17.    สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
   18.    ถาม-ตอบ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
    -    การบรรยาย  40%
    -    กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
    -    กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ
-    หัวหน้างาน
-    ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องอยากได้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องอยากได้, ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ, ทักษะหัวหน้างานที่ลูกน้องอยากได้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต