หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 66764

จำนวนคนดู 708 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร(In-houseTraining)เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กรและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรมีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรมสัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้พนักงานสามารถคิดอย่างเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อพนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้จัดการปัญหาต่างๆ ของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่น ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรมีความโดดเด่น และมีความแตกต่าง พร้อมนำทักษะของการคิดเชิงระบบและนวัตกรรมไปใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Systematic Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ

 •  ระบบคืออะไร ความเชื่อมโยงของระบบการคิด ระบบการทำงาน สู่ความสำเร็จขององค์กร
 •  ความสำคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 •  กรอบความคิดและการพัฒนากระบวนการคิดที่สำคัญในการทำงาน
 •  การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดระบบงาน/การจัดลำดับงาน
 •  เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ
 •  Prioritization Matrix / Tree Diagram / Post – it Note / Mind map
 •  เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการวางกระบวนการและขั้นตอนของงานให้เกิดผลสำร็จ
 •  WORKSHOP : การคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์งานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ

2.Innovative Thinking การคิดเชิงนวัตกรรม

 ส่วนที่ 1: ความสำคัญของนวัตกรรมในการทำงาน

 ส่วนที่ 2: ทักษะการสร้างนวัตกรรม

 •  ทักษะของนักเก็บข้อมูล : การตั้งคำถามและการสังเกต (ค้นหา)
 •  ทักษะของนักคิด : การหาไอเดียใหม่และการระดมสมอง (ค้นพบ)
 •  ทักษะของนักทำ : การทำต้นแบบ (ลองทำ)
 •  ทักษะของนักสื่อสาร : การนำเสนอ
 •  WORKSHOP : ค้นหาจุดแข็งของตนในทักษะทั้ง 4 ของการสร้างนวัตกรรม – ค้นพบจุดแข็งของตนในการสร้างนวัตกรรม

3.ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจจากการคิดเชิงระบบ

 •  การวิเคราะห์ปัญหา ทำเข้าใจปัญหา และกำหนดแนวทางจัดการปัญหา
 •  การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา อาการ และปัจจัยต่างๆ
 •  การหาและสรุปแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างคิดสร้างสรรค์
 •  การติดตามผลและประเมินผลการแก้ไขปัญหา และสรุปข้อมูล
 •  WORKSHOP : ฝึกทักษะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้ประเด็นจริงขององค์กร หรือกรณีศึกษาตามกระบวน และขั้นตอบการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

4.ผลลัทธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Result-Oriented & Outcomes)

 •  ผลสำเร็จทางกระบวนการ (Process)
 •  ผลสำเร็จของบุคคล (Person)
 •  ผลสำเร็จทางผลผลิต (Product)

5.สรุปผลนำไปใช้ของการฝึกอบรม-สัมมนา และถามตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการคิด, คิดเชิงระบบ, ธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด