หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 67078

จำนวนคนดู 374 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     สำหรับในยุค 4.0 การเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรต้องยอมรับว่าหนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม และไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันหัวหน้างานยุคใหม่ต้องพัฒนาตนเองหลายด้านมากกว่าในอดีตการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี และช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญการให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับการสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างานการมีทัศนคติที่ดีการใช้คำพูดการทำงานเป็นทีมหัวหน้างานต้องมีเป้าหมายของตนเองและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้

     “เราสามารถเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีสำหรับลูกน้องและองค์กรได้เสมอ” การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด มีความเป็น LEADERSHIP และ POWER TAKE ACTION ทั้งการบริหารทีมงานเข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำการทำผลงานให้ยอดเยี่ยมต้องมีทักษะด้านการสื่อสารการโน้มน้าวการนำเสนอการบริหารทีมงานการมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างานและสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร

2.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธ์กิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร เสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

3.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุค 4.0


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุค 4.0

   -ลักษณะสำคัญ ความหมาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานแบบมืออาชีพในยุค 4.0

   -คุณสมบัติของผู้นำในยุค 4.0 และการสร้างภาวะผู้นำ 5 ระดับ The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL)

   -คุณสมบัติของผู้นำทีดี 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา

   -จิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อการสร้างบรรยากาศและนำทีมอย่างมืออาชีพ

   -หัวหน้างานที่องค์กรอยากได้ และลูกน้องยอมรับ

   -พฤติกรรมที่หัวหน้างานควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงานและบริหารงาน

Module # 2 ทักษะที่เสริมสร้างกับหัวหน้างานเพื่อสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0

   -จิตวิทยา และการเข้าใจบุคลิกบุคคลในการบริหารของผู้หัวหน้างาน

   -การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)

   -การตั้งเป้าหมายหลัก SMART และเข้าใจแนวคิดในการตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย

   -เรียนรู้หลักการในแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทหัวหน้างาน

   -การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และการพูดโน้มน้าว

   -การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

   -วิธีการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงานให้ได้ประสิทธิภาพ ได้งานตามเป้าหมาย

   -การติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Follow up) ด้วยหลักการโค้ชที่ปรึกษาพี่เลี้ยงเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม ดึงศักยภาพของทีมไปถึงเป้าหมาย

Workshop : ฝึกการตั้งคำถามให้เกิดการคิด การให้คำแนะนำจากเหตุการณ์จริงในการทำงาน

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ


รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม40 %

2.กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop60 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่จะปรับละดับงาน พนักงานระดับบังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0, คุณสมบัติของผู้นำในยุค 4.0, The Five Levels of Leadership, การตั้งเป้าหมายหลัก SMART

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด