หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร ( Effective Communication & Team work )

รหัสหลักสูตร: 67087

จำนวนคนดู 619 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร ( Effective Communication & Team work )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสารเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงานพนักงานคือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่นคือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mind set ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเองการสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ เมื่อมีมิตรภาพที่ดีก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเราและเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดีพูดกันดีๆสัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้นๆหากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวังมีความใส่ใจสนใจงานซึ่งกันและกันสร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดีความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร


วัตถุประสงค์การอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทาง ฝึกวิธีการสร้างความประทับใจสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน

-สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you

-Mindset ของพนักงานที่มีต่อการทำงานร่วมกัน

-ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

-Workshop

Module # 2 เทคนิคการสื่อสาร

-การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC

-ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กร

-การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น

-เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน

-การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

-เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน

-เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร

Workshop

Module # 3 พลังแห่งการทำงานเป็นทีม (The Power of Team)

-บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน และงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร

-ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ

-การวางเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน

-หลุมพรางที่ทำให้ทีมล้มเหลว

-ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม

Workshop

-สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

-การวางแผนนำสู่การปฏิบัติในแต่ละคน


รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %

2.กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป70 %

3.มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร ( Effective Communication & Team work )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร, Effective Communication & Team work, Points of you The Face, ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด