หลักสูตร การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills)

รหัสหลักสูตร: 67326

จำนวนคนดู 397 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ  (Supervisory Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ในองค์กรปัจจุบันตำแหน่งที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งในระดับหัวหน้างาน เพราะต้อง รับนโยบายจากผู้บริหารมาถ่ายทอดและทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งต้องผลักดัน ปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุในเป้าหมาย ด้วยความสำคัญต่อองค์กรขนาดนี้จึงต้องทำให้แน่ใจว่า ผู้ที่จะ มาเป็นหัวหน้างานในอนาคต หรือที่เป็นอยู่แล้ว มีความพร้อมโดยมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน อย่างพอเพียง

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน โดยจะ คลอบคลุม ตั้งแต่ ทักษะการวางแผนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน การสร้างความสัมพันธภาพภาย ในทีม และและการให้คำวิจารณ์ทีมงานวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน

2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน

3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาสำคัญของหลักสูตรอบรม

•บทบาทหน้าที่และความสำคัญของหัวหน้างาน

•ชนิดและสไตล์ของหัวหน้างานและลูกน้อง

oสไตล์ของแต่ละคน

oจุดอ่อน จุดแช็งของแต่ละสไตล์

oรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม

•ขั้นตอนและเทคนิคการวางแผนงานและการสั่งงาน

oการศึกษาความต้องการ

oการวิเคราะห์และเตรียมงาน

oการวางแผนและดำเนินการ

oการติดตามผลและประเมินผลลัพธ์

oการประยุกต์กับการวางแผนในการทำงาน

•ขั้นตอนและเทคนิคการมอบหมายงาน การสื่อสาร

oการเตรียมการ

oการรสื่อสารจูงใจ

oมอบหมายสั่งการ

oการติดตามผล

•ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงาน

oการเตรียมการสอน

oการสอน

oการทดสอบ

oการติดตามผลและช่วยเหลือ

•ขั้นตอนและเทคนิคการติดตามผลงานและการให้คำวิจารณ์

•กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนงาน

•กิจกรรมที่ 2 : การมอบหมายงาน

•กิจกรรมที่ 3 : การสอนงาน

•กิจกรรมที่ 4 : การให้คำวิจารณ์

•สรุปจบ ถาม – ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 หัวหน้างานและวิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาทหน้าที่และความสำคัญของหัวหน้างาน, รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม, บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน, ชนิดและสไตล์ของหัวหน้างานและลูกน้อง, ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน, การสร้างความสัมพันธภาพภาย ในทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้