EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025” กับเจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd

รหัสหลักสูตร: 67567

จำนวนคนดู 93 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ได้รับ E-Certificate ขอเชิญคณาอาจารย์และผู้ที่สนใจ

ร่วมกิจกรรม EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 25 หัวข้อ 

" เหลียวหลังแลหน้า PISA 2025 " กับเจ้าหญิงแห่งวงการ SciEd 


รายละเอียดหัวข้อ Webinar

      หัวข้อที่ 1 รู้ชัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ สู่การพิชิตมงแห่ง "PISA"

      หัวข้อที่ 2 นัมเบอร์วัน...พร้อมรู้ทันเรื่องประเมินตามกรอบ PISA 2025

      หัวข้อที่ 3 ส่งเสริมสมรรถนะอย่างไร...ให้โดน สไตล์ตัวแม่ตัวมัม

      หัวข้อที่ 4 เปิดก่อนได้เปรียบ รู้เพียบโลกดิจิทัล learning in the digital world


วิทยากรโดย

      1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, EdSociate, PISA, วิทยาศาสตร์, โลกดิจิทัล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ