อบรมหลักสูตร Sales Planning for Management

รหัสหลักสูตร: 20150

จำนวนคนดู 1025 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
องค์กรหรือบริษัทหลายแห่ง  ฝ่ายการตลาดกับงานฝ่ายขายมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมาก จนรวมถึงแผนการตลาด ก็ถูกใช้เป็นแผนการขายไปด้วย  หรือแผนการขายของบางแห่งก็เป็นเพียงการกำหนดเป้ายอดขายประจำปีเท่านั้น  ซึ่งแท้จริงแล้วการมีแผนการขายที่ชัดเจนจะทำให้การกำหนดตำแหน่งและทิศทางการขายเป็นไปอย่างก่อให้เกิดประสิทธิผล  แน่นอนว่าการมีแผนงานที่มอบทุกอย่างให้ครบถ้วนทุกด้านก่อน ย่อมต้องดีกว่าเราเดินหน้าลุยขายอย่างเดียว โดยเริ่มการหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำแผน  จนถึงการกำหนดเป้า  การทำแผน  การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้แผนงานเป็นจริง  รวมถึงจะทำให้เราสามารถควบคุมและประเมินผลการขายของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Sales Planning, อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง, การบริหารการวางแผนการขาย, เขียนแผนการขาย, อบรม, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด