อบรม หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ”

รหัสหลักสูตร: 21516

จำนวนคนดู 1292 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมักจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม  และโดยมากจะสับสนกับการเริ่มต้นว่า  จะจัดทำบัญชีอย่างไรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้สิทธิใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมานั้นอย่างถูกต้องคุ้มค่ามากที่สุด

การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรการส่งเสริมการลงทุน โดยมุ่งเน้นถึงข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม  สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

วิธีการสัมมนา

การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับ, อมรา จริตพจน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด