สัมมนาตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ SMEs @อุุทัยธานี

รหัสหลักสูตร: 22376

จำนวนคนดู 889 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
               การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้หลักเข้าประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจากการส่งออก และถือว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการในการดําเนินงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสารสนเทศในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้น ยังจัดว่าเข้าถึงได้ยากสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย โดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะในภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเชิงภูเขาและน้ําตก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกมากมายที่มีอยู่ตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กลับได้รับความสนใจน้อยมากจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่ง
หัวข้ออบรมสัมมนา

วันที่ 2 ของการอบรม (โดย ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว / สารจาก ReadyPlanet และ AIS)

     - การบริหารภาพลักษณ์ และการจัดการกับวิกฤติต่างๆ ทางสื่อออนไลน์

     - การประเมินประสิทธิภาพของแผนการตลาด

     - Location-Based Marketing การตลาดดิจิตอลที่อ้างอิงตําแหน่งของผู้ใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

     - แนวโน้มการตลาดดิจิตอลที่กําลังจะมาถึงในอนาคต

     - เทคนิค วิธีการ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจโดย ReadyPlanet

     - ข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี 3G และอินเทอร์เน็ตจาก AIS

     - เปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานเข้ามาขอคําปรึกษาเป็นรายคน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, online marketing, การตลาดออนไลน์, สิงหาคม, อุทัยธานี, SMEs

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด