สัมมนาฟรี เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์

จำนวนคนดู 908 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

จัดการสัมมนา เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการฝึกอบรม และแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่ พศ. พัฒนาขึ้น และจะไปใช้ในการจัดฝึกอบรมต่อไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, อบรมฟรี, อินเตอร์เนต, อบรมพิเศษ, กรมวิชาการเกษตร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ktzmicoconnect, อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด, ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.พรหมส

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด