ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาฟรี เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์

จำนวนคนดู 832 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

จัดการสัมมนา เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการฝึกอบรม และแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่ พศ. พัฒนาขึ้น และจะไปใช้ในการจัดฝึกอบรมต่อไป

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, อบรมฟรี, อินเตอร์เนต, อบรมพิเศษ, กรมวิชาการเกษตร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ktzmicoconnect, อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด, ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.พรหมส