การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online

รหัสหลักสูตร: 28331

จำนวนคนดู 614 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ระหว่างการดำเนินธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ online Marketing อย่างมีประสิทธิผล กับ การไม่ใช้ หรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิผล นั้นสร้าง productivity ได้ต่างกันอย่างมาก และจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากเรานิ่งเฉยในสังคมปัจจุบัน เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าระบบonline นั้นเข้ามามีอิทธิพลในกิจกรรมทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ‘ภาคธุรกิจ’และด้านอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจ ถึงแม้จะมีภาคกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ อีกมากมาย แต่เราไม่สามารถมองข้ามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะธุรกิจนี้ เปรียบได้กับกระจกใบใหญ่ที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งยังสร้างผลตอบแทนเป็นมูลค่ามหาศาลและด้วยเหตุเหล่านี้ อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นธุรกิจลงทุน การจะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องอาศัยใจรัก กำลังทรัพย์ ความรู้ความเข้าใจในความเป็นธุรกิจประเภทนี้ และอีกส่วนสำคัญคือ การทำการตลาด ในปัจจุบันที่อินเตอร์เนตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันถ้าเรามีโฆษณาลงบนโลกออนไลน์ เพียงลูกค้าคลิ๊ก ก็ถือว่าเป็นการแนะนำตัวเรากับลูกค้าแล้ว

          มูลนิธิฯ จึงจัดเสวนาหัวข้อ "การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online" เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวทันต่อสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หัวข้ออบรมสัมมนา
การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด