หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร (Intensive Train the Trainer)

รหัสหลักสูตร: 67382

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร (Intensive Train the Trainer)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้อง พร้อมมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการเตรียมพร้อมการเป็นวิทยากรน้องใหม่ในองค์กร

- แนะนำตัวอย่างน่าประทับใจ

- บอกความคาดหวังและความกังวลของตนเอง

- แนะนำความสนใจ ความสนุกสนานของการสอน

- การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง ( วิทยากร )

2. ทักษะที่จำเป็นของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

3. การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

- สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

- สิ่งที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี

- วงจรการเรียนรู้แบบประสบการณ์

4. การใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมที่น่าสนใจ

5. การเตรียมความพร้อมการสอนหน้ากลุ่มชั้นเรียน

6. การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

- การวางแผนการสอน / การนำเสนอ

- การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

- การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

- การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ

7. เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

- หลักการพูดและการนำเสนอ

- การใช้ภาษาและการใช้นํ้าเสียง

- การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

- การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer

- การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

- การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

- เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

8. การตั้งคำถามและการตอบของวิทยากร

9. การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

- การสอนแบบบรรยาย

- การสอนแบบสาธิต

- การสอนแบบกลุ่ม-เดี่ยว (Group & One on One)

10. การให้คำแนะนำ และคำปรึกษาย้อนกลับกับผู้เข้าฝึกอบรม (Feedback)

11. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

(ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)

ลัก

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร (Intensive Train the Trainer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer, หลักการพูด, การนำเสนอ, การใช้ภาษาและการใช้นํ้าเสียง, การสร้างอารมณ์ขัน, การกระตุ้นผู้ฟัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า