Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)

จำนวนคนดู 459 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยคู่มือปฏิบัติงานนำคู่มือปฏิบัติงานมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีในองค์กรพร้อมคู่มือปฏิบัติงานอยู่แล้ว ปรับปรุง อย่างไรให้ทันต่องานบัญชียุคปัจจุบันและสามารถ ควบคุม การปฏิบัติงานบัญชีได้ดียิ่งขึ้น
หัวข้ออบรมสัมมนา

1.

2. เทคนิคและแนวคิดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

3. อะไรคือคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

4. วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

5. คู่มือปฏิบัติงานที่ดีมีองค์ประกอบและคุณลักษณะอะไรบ้าง

6. การวิเคราะห์ธุรกิจและระบบงานบัญชีขององค์กร

7. เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ

8. กระบวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติตัวอย่าง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ 3 เรื่อง

- ระบบเอกสารรายจ่าย

- การหักภาษีณ ที่จ่าย รับจ้างทำของ และค่าขนส่ง

- ใบกำกับภาษีซื้อ

9. ขั้นตอนในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

10. เมื่อใดต้องปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างไร

11. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน

12. การแก้ไขและป้องกันคู่มือปฏิบัติงาน

13.การควบคุมและการนำออกมาใช้ที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน


**ห้ามบันทึกเทป รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด**


-->
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบัญชี ภาษี, คู่มือปฏิบัติงานบัญชี ภาษี, การจัดทำคู่มือบัญชี ภาษี, Work Manual Development, อบรมจัดทำคู่มือบัญชี, อบรมบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด