สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Systematic Thinking

Systematic Thinking
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล:

Systematic Thinking คือการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

การคิดอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ และศึกษาสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี และเห็นแนวทางในการป้องกันการเกิด หรือการหามาตรการในการรับมือกับปัญหา หรือ เรื่องราวต่างๆ ล่วงหน้าได้

มนุษย์เรามีความคิดด้วยกันหลายรูปแบบ “การคิดเป็นระบบ” เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้การคิดมีรูปแบบ และสามารถนำความคิดไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และยังสามารถการพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว


วันที่จัดงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2560

รุ่นถัดไปวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: Systematic Thinking Framework

1. ความหมาย แนวคิด และประโยชน์ ของการคิดอย่างเป็นระบบ

2. ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด กับ อารมณ์และความรู้สึก

3. อุปสรรคของ...การคิดอย่างเป็นระบบ

4. กิจกรรม วิเคราะห์ตนเองเพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตน

Module 2: Systematic Thinking Ways

5. ระบบและรูปแบบการคิด ของมนุษย์

6. เทคนิควิธีการคิดอย่างเป็นระบบ

7. เสริมความคิดอย่างเป็นระบบด้วย เครื่องมือช่วยคิด (Thinking Tool Kits)

เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ

•Prioritization Matrix

•Tree Diagram

•Mind map

8. กิจกรรม Workshop: การฝึกใช้ การคิดในแต่ละรูปแบบ

Module 3: Systematic Thinking in Action

9. การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

10. เทคนิคการนำระบบความคิดมาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

11. ตัวอย่าง และ กรณีศึกษา การนำความคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในธุรกิจ

12. กิจกรรม Workshop: การวางแผนอย่างเป็นระบบ

Module 4: Action Plan

13. ทำ Action Plan

14. สรุป คำถามและคำตอบ


วิทยากร
วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

•มีความเชี่ยวชาญด้าน Strategic Thinking, Analytical Thinking, Strategic Planning และ Problem Solving & Decision Making, Feasibility Study for Project , Lean Management, Leadership Development , Managing People for Result เป็นต้น

•ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย อาทิ Senior Associate บจก. เคปเนอร์-ทรีโก ประเทศไทย, Specialist Engineer บจก.คาร์ดิแนลเฮลล์ ประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. แอนเซล ประเทศไทย เป็นต้น

•นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียอีกด้วย


สถานที่จัดงาน

09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท ค่าอบรม ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ 4,000 บาาท+VAT 7%

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 3,500 +VAT 7%

(ราคาไม่รวมvat)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:PTS Training
ชื่อผู้ติดต่อ:Aranya Chaidejsuriya
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330

หากท่านต้องการสมัคร Systematic Thinking
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
รู้สึกไหมครับว่า ปัจจุบันนักขายที่อยู่ในสังกัดของเราที่พึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทำไมอยู่ในโลกการขายได้ไม่นาน อีกทั้งบางครั้งนักขายที่อยู่ได้เพราะระบบในองค์กรเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทั้งๆ ที่นักขายบางคนอาจจะทำงานได้มากกว่าที่เป็น แต่กลับเสียโอกาสไป นั
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผ
3900บาท
รู้สึกไหมครับว่า ปัจจุบันนักขายที่อยู่ในสังกัดของเราที่พึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทำไมอยู่ในโลกการขายได้ไม่นาน อีกทั้งบางครั้งนักขายที่อยู่ได้เพราะระบบในองค์กรเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทั้งๆ ที่นักขายบางคนอาจจะทำงานได้มากกว่าที่เป็น แต่กลับเสียโอกาสไป นั
3900.00บาท
เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ 1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆไม่ได้ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4000บาท
การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Negotiation Skills การเจรจาต่อรองที่ดีจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล การอบรมจะให้หลักการเจรจาแบบ Win : Win เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
4500บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
4500บาท
ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่